Moman Kreativite-Anse Boileau, Beau Vallon ek STA i bann gran venker


02-November-2011

Dezyenm pri ti al pour lekol primer Mont Fleuri ek Anse Etoile, lekol segonder Anse Royale ek Liniversite Sesel. Sakenn ti ranport 1,500 roupi.

Lekol primer Mont Fleuri, lekol segonder Belonie ek lekol Letid Biznes dan Politeknik ti pran trwazyenm plas e zot ti ranport sakenn 1,000 roupi.

Moman Kreativite i sa aktivite dan kad Festival Kreol kot zanfan lekol primer ek etidyan segonder e pos-segonder i ganny sans demontre zot talan artistik dan lanmizik, ladans, teat, parmi lezot form lar.

Final sa aktivite sa lannen, ki ti deroul Sanmdi apremidi dan Sant Konferans Enternasyonal (ICCS) anvil, ti asiste par Minis pour Devlopman Sosyal ek Kiltir Bernard Shamlaye -- ki osi tyermenn komite lorganizasyon Festival Kreol, kordinater e organizater Moman Kreative Norbert Dogley, osi byen ki en gran lafoul dimoun.

Apre faz eliminatwar, selman 8 lekol primer, segonder e pos-segonder tou ansanm ki ti ganny selekte pour bataye dan sa final ki ti konpri 4 kategori – ladans kontanporen, rakontaz zistwar, pti pyes teat, ek sanson.

Dan kategori pti pyes teat, lekol primer Baie Lazare, lekol segonder Praslin ek Liniversite Sesel ti sorti premye.

Lekol primer Cascade, lekol segonder Mont Fleuri ek Lakademi Lapolis Sesel (SPA) ti fini dan dezyenm plas, tandis ki trwazyenm plas ti al pour lekol primer Anse Boileau, lekol segonder Beau Vallon ek STA.

Pour kategori ladans kontanporen, lekol primer Baie Ste Anne Praslin, lekol segonder Beau Vallon ek STA ti ranport premye pri, tandis ki dezyenm pri ti al pour lekol primer ek segonder La Digue e lekol Letid Biznes dan Politeknik.

Trwazyenm pri dan sa menm kategori ti al pour lekol primer Anse Boileau, lekol segonder Plaisance e lekol Lar Vizyel.

Dan kategori rakontaz zistwar, lekol primer Anse Etoile, lekol segonder Beau Vallon ek Liniversite Sesel ti  ranport premye pri swivi par lekol primer Mont Fleuri ek lekol segonder Anse Royale dan dezyenm pozisyon.

Lekol primer Glacis ek lekol segonder Plaisance ti ranport trwazyenm pri.
Lekol primer Grand Anse Praslin, segonder Anse Royale ek Letid Biznes ti sorti premye dan kategori sanson, tandis ki lekol primer Anse Boileau, segonder Belonie, lekol A-Level dan Politeknik ti ranport dezyenm pri. Se lekol primer Endepandan, segonder Pointe Larue ek STA ki ti kontant zot avek trwazyenm plas.

Ti osi annan en pri pour meyer artis fiy pour lekol primer, ki ti al pour Kelly Mathiot sorti lekol Mont Fleuri, e enn pour meyer artis garson ki ti ranporte par Adrian Bristol sorti lekol primer Baie Lazare.

Meyer artis fiy o nivo segonder ti al pour Shannon Chetty sorti lekol Beau Vallon tandis ki Nerrick Marguerite sorti lekol Anse Royale ti ranport sa pri pour garson.

Lisette Jerry sorti Liniversite Sesel ti meyer artis fiy o nivo pos-segonder e Michael Agathine sorti STA ti meyer artis garson.

Letan i ti adres bann ki ti prezan apre ki bann pri ti’n fini ganny distribye, Msye Dogley ti dir ki in annan en gran amelyorasyon e ogmantasyon dan sanson ek ladans lo nivo primer osi byen ki segonder. Par kont in annan en bes lo kote partisipasyon dan pyes teat ek rakontaz zistwar.

«An zeneral, nou tre satisfe avek nivo partisipasyon sorti dan tou lekol,» Msye Dogley ti dir.

Nou prezant zot en seleksyon portre bann performans dan sa aktivite tire par nou fotografer Louis Toussaint.

   

     

        

R.C/M-A.L

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *