Legliz Katolik i demann plis ledikasyon spirityel dan lekol


05-November-2011

Monsenyer i dir sa ki Legliz pe fer konmela se enpe katesis apre ler lekol atraver bann ansennyan ki volonter, me sa pa ase.

Dan en antretyen resaman avek zournal Nasyon lo nesesite pour annan en renesans sosyal dan nou pei, Monsenyer ti dir ki pour annan en renesans sosyal i bezwen an premye lye annan en renesans moral e ki sa 2 keksoz i devret mars ansanm e konplemant kanmarad.

«En bon ledikasyon spirityel nou bann zanfan i tre enportan pour ed zot kapab pli byen fer distenksyon ant sa ki byen ek sa ki mal e fer bann bon swa ki pou bon pour zot lavenir,» Monsenyer i dir.

«Zefor pour enkli bann paran dan bann komite lekol i en tre bon keksoz me la ankor mon vwar i annan en mank kolaborasyon Legliz ki mon krwar ti devret osi ganny enkli plis,» Monsenyer i fer resorti.

Monsenyer i dir i tre konsernen par sa mank moralite dan nou sosyete e i sagren ki Legliz pa pe kapab fer travay ki i ti a swete kapab fer o nivo lekol.

« Legliz, lekol ek lafanmir i bezwen travay pli etrwatman ansanm pour kapab anmenn bann sanzman ki nou tou nou ti ava swete vwar dan konportman nou bann zanfan,» Monsenyer i dir.

Malgre ki Departman Ledikasyon i annan son bann defi, Monsenyer i dir ki kantmenm sa i bezwen asire ki bann ansennyan zot ganny en bon formasyon pour ansenny ledikasyon spirityel bann zanfan depi byen zenn.

I ti fer remarke ki bann zanfan ozordi i manke sa ledikasyon spirityel e bon savwar viv.

Monsenyer i eksplike ki pour Legliz, renesans i vedir ki nou tou nou bezwen revwar fason ki nou viv nou lavi e fason ki nou edik nou zanfan spirityelman e esey sanz tou bann konportman ki move e donn Bon Dye en pli gran plas dan nou lavi.
« Legliz i dir ki renesans i bezwen konsern tou dimoun, depi anler ziska anba, kot nou tou nou bezwen viv e konport nou dan en fason pour kapab donn legzanp e vin bann legzanp model pour bann zenn swiv,» Monsenyer i eksplike.

Antretan Monsenyer in fer resorti ki dan sa moman kot pei pe antreprann sa gran dyalog lo renesans sosyal, Legliz li i kontinyen e pe menm entansifye son zefor pour travay avek bann fanmir.

«Pour mwan lafanmir i labaz sosyete demen e nou annan en gran travay pour fer.»
Monsenyer i dir Legliz in komans en nouvo regroupman tou son bann mouvman, kominote ek servis dan en komisyon lafanmir pour kapab travay ansanm pour promosyon lafanmir. Me i osi fer resorti ki dyosez i bezwen bann sant parwasyal pour li kontinyen avek son travay formasyon e evanzelizasyon.

Avek son pti pe resours, Legliz pe kontinyen avek demars pour konstri plis lasal parwasyal dan bann parwas.
«Dyosez nepli annan mwayen finansyel pour fer son bann proze e sa i en gro defi, e aktyelman se bann kretyen ki pe kontribye pour mentenir bann pret e tou bann bezwen sa 19 parwas ek zot bann servis,» Monsenyer i fer resorti.
Me Monsenyer i dir Legliz pou kontinyen avek mwayen ki i annan.

Sant dezentoksikasyon pour ed dimoun sorti dan labi drog ki Legliz in met anplas i en siny bonnvolonte ki Legliz i anvi fer keksoz pour ed lasosyete e ed dimoun refer zot lavi.

«I pa fasil me nou anvi kontinyen fer plis ankor,” Monsenyer i dir. “Nou swete ki plis dimoun ti ava vin devan pour rod led kot sa sant,» i azoute.

« Nou pa’n fer bokou sikse me sa ki nou’n fer i dir nou ki nou bezwen kontinyen,» Monsenyer i dir.

M-A.L.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *