Reaksyon lo progranm ALAP dan lekol Bel Ombre par direktris Stella Nolin-«Sa nouvo progranm i en sours motivasyon pour nou lekol»


09-November-2011

Sa nouvo linisyativ de la par seksyon pti lanfans ti ganny tre byen akeir par bann ansenyan sa nivo e osi direksyon nou lekol malgre bann dout ek lensertitid lo konmansman. Me sa leksitasyon pour konmans en lavantir dan en nouvo progranm, sirtou a en kalite tre eleve, ti en sours motivasyon pour nou lekol. E ozordi ki sa progranm in ariv lo nivo P2, in anmenn en sanzman remarkab dan kalite lansennyman ek laprantisaz. Bann nouvo lapros ek stil ki pe ganny servi, bann varyete aktivite ek kalite resours ki pe ganny itilize i karakteriz sa kalite lansennyman ki nou pe rode dan sa nouvo konteks ledikasyon.

Avek sa nouvo defi pour enplimant en nouvo progranm, sipor pour ansenyan i en fakter tre esansyel ki pa merit ganny neglize. Dan staz pti lanfans, kordinatris i travay tre pros avek son bann ansenyan dan preparasyon leson, lesanz lide, e devlop resours pour asire ki ansenyan pa santi zot tousel pour dizer e enplimant sa progranm dan tou son totalite.

Koman direktris lekol, mon’n osi demontre mon sipor e krwayans anver sa progranm. Par egzanp an donan konsey apre lobzervasyon leson oubyen an verifyan plan leson. Bann ansenyan in bezwen enpe sipor moral ek lankourazman tanzantan, sirtou letan zot rankontre difikilte. E i neseser felisit zot pour ranforsi zot moral kan i neseser. Sa i en pe kot mon rol i antre.

Ozordi, sa bann zanfan ki ti demare avek sa progranm pe al konplet sa nivo pti lanfans (P2) e nou vwar ki bokou lakonplisman in ganny fer atraver sa progranm. Par egzanp lamazorite zot i kapab lir e angaz zot dan bann diskisyon dan laklas. Sa i demontre klerman ki sa progranm in aport fri e merit ganny siporte e kontinyen dan lezot nivo.

Lekol Bel Ombre i profit sa lokazyon pour felisit sa tre bon linisyativ e tou bann ki pe travay dir e sers nouvo fason pour ki laprantisaz i vin pli efektiv.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *