Konvansyon anyel lorganizasyon bann madanm dan SNP-Vin donn en koudmen, pei i bezwen bann madanm – Madanm Alcindor


10-November-2011Delege ek envite kot konvansyon bann madanm SNP Sanmdi apremidi


Se Madanm Regina Alcindor, responsab lorganizasyon bann madanm dan SNP, ki ti fer sa deklarasyon pandan konvansyon anyel sa lorganizasyon Sanmdi kot Sant Konferans Enternasyonal anba tenm ‘Ranforsi Lavwa Madanm Dan Politik’.

«I pa vo lapenn ki nou asize e dir ki fodre keksoz i sanze si nou pa vin devan pour donn en koudmen. I nepli ler pour nou fanm asize e les zonm desid pour nou. Lontan ki politik ti en zafer zonm, sa lepok in fini. Fanm ozordi i bezwen debout pour rod son drwa. Fanm i bezwen debout pour ede fer desizyon pour son byennet e byennet son fanmir. Mon konnen ki zot kapab fer li e mon pe kont lo zot,» Madanm Alcindor ti azoute.

Prezan kot sa konvansyon ti lider SNP Wavel Ramkalawan, ki ti osi adres lafoul, sekreter zeneral parti Roger Mancienne, lezot manm komite egzekitif SNP, bann manm lorganizasyon bann madanm ek lezot envite.

Madanm Alcindor ti osi dir ki lorganizasyon bann madanm dan SNP pe travay pour arive annan 50 poursan partisipasyon bann madanm dan politik e dan bann pozisyon kle, e ki parti SNP in etabli en striktir ki fer ki responsab lorganizasyon bann madanm i vin en manm egzekitif.

«Sa i ava asire ki lavwa bann madanm i ganny tande lo komite e o nivo nou parti,» Madanm Alcindor ti dir. 
Madanm Alcindor ti osi adres plizyer size tel ki sityasyon sosyal e moral dan pei, lekonomi, pri lavi, trafik drog, mank lanplwa, vyolans kont bann madanm, parmi lezot.

Lezot manm lorganizasyon bann madanm dan SNP ki ti pran laparol ti Ruby De Sylva, Desheila Bastienne, e sekreter Jacqueline Noël.

Manmzel Noël ti donn en rapor lo travay ki lorganizasyon bann madanm dan SNP in fer pandan sa dernyen lannen.
Parmi plizyer aktivite ki’n ganny organize i en konferans de zour anba tenm ‘Langazman Bann Madanm Dan Politik’ ki ti asiste par anviron 70 madanm.

Manmzel Noël ti azoute ki lorganizasyon bann madanm dan SNP i serye e anvi travay pour fer parti bouz devan.
 
«Bann madanm, se nou ki lafors parti e ki pou anmenn sa sanzman e sa nouvo souf ki parti i bezwen,» Manmzel Noël ti dir, avan remersye tou manm pour zot sipor.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *