Bann fermye i rod fason pour adres zot problenm


11-November-2011

Rankont avek bann fermye yer kot sant kominoter Roche Caiman

Sa rankont, ki ti fer yer bomaten dan sant kominoter Roche Caiman, ti dirize par vis-tyermenn lasosyasyon fermye, Msye Garry Coopoosamy.

Parmi bann envite kot sa rankont ti sekreter prensipal dan Departman Lenvestisman ek Resours Natirel Michel Nalletamby e sef egzekitif Lazans Lagrikiltir Antoine-Marie Moustache.

Tou bann fermye ti annan en kantite konsern ki zot ti met devan e parmi ti sekirite alimanter nasyonal ki zot dir pe ganny menase akoz lenportasyon; kou prodiksyon lokal ki pe kontinyen monte ; mank sipor ek lasistans pour fermye letan dezas koze par gro lapli ; lasirans pour fermye ki pa ankor vin en realite ; korperativ fermye ki pa pe fonksyonn byen, parmi plizyer lezot problenm.

Serten fermye ti demande ki gouvernman i revwar son polisi vizavi lagrikiltir pour protez sekirite alimanter nasyonal ek bann pti prodikter lokal.

En fermye ti fer remarke ki bann fermye i sa group dimoun ki travay dir e ki byen debrouye e i ti a swete ki gouvernman i donn sa kominote fermye lokal plis sipor e revwar zot sityasyon vi ki bokou zot i bezwen led pour sirviv e kontinyen reste dan prodiksyon.

En lot fermye ti fer remarke ki dan bann lepok kriz ekonomik avan ki liberalizasyon ti rantre, fermye lokal ti pe prodwi 80 % lavyann poul lo marse lokal me ki ozordi sa i nepli leka. I dir ki menm si i konpran ki ozordi sa lendistri in liberalize i kwar i devret annan enpe plis volonte ek zefor lo lapar gouvernman pour protez bann prodikter lokal parey dan lezot pei.

Lo son kote, Msye Nalletamby i dir ki gouvernman in toultan siport lagrikiltir e ankouraz prodiksyon lokal sankwa pa ti pou neseser annan en lazans lagrikiltir e lezot teknisyen ek travayer dan domenn lagrikiltir pour anmenn devlopman pli modern dan sa lendistri.

I ti fer remarke ki desizyon pour fer en korperativ pour bann fermye ti fer ansanm avek fermye zot menm alor sa korperativ ansanm avek bann fermye i bezwen rod meyer fason pour adres konsern bann fermye.

Bann fermye zot ekspekte zwenn ankor tre prosennman avek tou bann responsab korperativ ek lasosyasyon fermye.

M-A.L.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *