Mesaz Minis Bernard Shamlaye alokazyon lazournen enternasyonal bann zonm-«Transform en zenn garson pour vin en zonm ki solid e respektab»


19-November-2011

Dans son mesaz, minis i dir ki sa lannen, sa lazournen pe ganny selebre anba tenm «Annou donn nou bann garson sa meyer konmansman posib dan lavi».

«Sa tenm i santre lo 5 laspe: lasante nou bann garson e longer son lavi, ledikasyon, tolerans anver vyolans, drwa e responsabilite konman en papa, e bann swa ki ganny fer dan lavi. Tou sa avek bi transform en zenn garson pour vin en zonm ki solid e respektab.

«Dan Sesel i annan bann garson ki byen konmanse me ki ganny difikilte dan milye semen lavi e serten i menm mal fini. Me ozordi nou kapab osi vwar bokou papa konsansye, bann koup ki viv en bon lavi koup ki pe siport zot fanmir dan tou laspe. Nou rekonnet sa realite e la sosyete antye i bezwen donn sipor pour fer sir ki bann tel valer e fason viv pozitiv i agrandi parmi nou popilasyon pour byennet nou bann zenn.

«Ozordi i sa lokazyon kot dimoun partou dan lemonn i montre son lapresyasyon, e selebre lakonplisman e kontribisyon zonm dan lavi koup, dan zot fanmir, dan kominote e annou pa bliy dan travay.

«Mon ti a demann sak zonm Seselwa pour pran en letan ozordi pour reflesir lo nou rol e kontribisyon dan nou sosyete, pour anmenn sa transformasyon moral e sosyal dan nou fanmiy, e sirtou dan nou bann garson pour zot vin pli for pour sirmont ban lenflians negativ, sirtou kont bann fleo sosyal ki pe menas nou sosyete ozordi e nou lavenir.
«Bon fet bann zonm Seselwa,»Minis Shamlaye ti dir.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *