Travayer Konsey Lazenes i redonn kouler bann zouzou lo Zarden Zanfan anvil


22-November-2011

Bann partisipan pe repenn bann zouzou lo zarden zanfan

Sa bann zouzou ki bokou ti’n rouye e perdi zot latraksyon avek laz, ti ganny grate pour retir vye lapentir e apre ganny repenn e la aprezan zot in ganny en lot laparans e zot pli atiran pour bann zanfan zwe lo la.

Sa in vin posib swivan linisyativ bann travayer Konsey Lazenes ki ansanm avek zot Sef Ekzekitif Vicky Van Der Westhuizen ti fer sa travay lo sa zarden pour asire ki nou bann zanfan zot kapab kontinyen zwe an sekirite e konfor.

Sa aktivite netwayaz, ki ti komans Merkredi e termin Vandredi apremidi, ti osi enkli remet disab anba balanswar ek gliswar pour ki si zanfan zot tonbe zot pa ava ganny blese.

Lapentir diferan kouler pour sa aktivite in donnen par plizyer endividi ki’n kontan pour fer sa kontribisyon an faver bann zanfan.

Madanm Van Der Westhuizen ti profite pour remersye tou sa bann dimoun pour sa zes ki’n byen ganny apresye.

Madanm Van Der Westhuizen in osi profit sa lokazyon pour enform manm piblik an zeneral pour servi sa zarden byen e respekte sa pti landrwa ki nou zanfan i servi pour anmiz zot lekor.

«Pa akoz zarden zanfan pe sanz lokasyon ki nou bezwen kit sa landrwa dan en tel leta e negliz li,» i ti dir.

Sa netwayaz zarden zanfan i enn parmi bann aktivite lo kalandriye travay Konsey Lazenes, Madanm Van Der Westhuizen ti fer resorti.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *