‘En bidze pour soutenir nou krwasans ekonomik e donn nou lespwar’


30-November-2011

Vis-Prezidan Danny Faure, ki osi Minis responsab pour Finans, ti dir sa dan en intervyou yer apre ki i ti’n prezant sa bidze devan Lasanble Nasyonal.

Fodre dir ki gouvernman pe propoz en bidze 3.5 bilyon roupi pour lannen 2012 e sa i en logmantasyon 550,324,000 roupi par lao sa ki ti propoze pour depanse sa lannen.

Msye Faure i dir ki se gras a nou bann travay dir ki pei in ganny plis larzan pour reenvestir dan bann progranm devlopman sosyal ek bann lenfrastriktir dan lentere tou nou dimoun.

Msye Faure i dir ki nou bezwen kontinyen soutenir sa krwasans 6.7 poursan ki nou ti fer lannen pase e pour sa lannen i pou enn 5 poursan e nou mesaz se ki «nou soutenir sa krwasans dan lentere tou nou dimoun».

« Me anmenmtan ki nou devlop e amelyor kalite lavi nou dimoun, nou bezwen osi amelyor bann lenfrastriktir ki pou osi ede fer sa krwasans ekonomik kontinyen grandi e sa se bann lenfrastriktir ki pou servi biznes, » Msye Faure ti dir.

Me Msye Faure ti fer resorti ki i annan bokou  lensertitid lo lorizon e se pour sa rezon ki nou bezwen reste focus dan bann travay ki nou fer.

«Personn pa konnen ki pou arive Lerop avek bann problenm dan zón ero e alor i enportan ki Labank  Santral i tenir ferm lo nou pozisyon fiskal e moneter, » i ti dir
I fer remarke ki nou bezwen reste focus fas a bann problenm ki nou bezwen fer fas avek dan serten sekter parey lapes e nou bezwen fer tou dimoun konpran ki nou annan problenm dan serten sekter ki nou devret kontinyen adrese.

Vis-Prezidan i dir ki gouvernman in ekout bann fermye e in pran an kont zot konsern e rod fason pour adres zot e sa atraver kreasyon en younit dan STC pour adres sa bann konsern e fer marketing pour sa bann fermye.

«Sa ava ede pour rezourd enpe bann difikilte ki fermye pe fer fas avek tel parey konpetisyon feros,» Msye Faure ti dir.

Touris i en sekter dan ki Msye Faure i dir bokou plis keksoz i devret ganny fer.

«Lakantite touris ki pe kontinyen vizit nou pei pe ogmante me Seselwa i bezwen sezi tou loportinite pour rod fason pour fer zot depans plis larzan dan lekonomi pei e pa les zot retourn se zot avek dolar ek ero dan zot pos,» i ti fer resorti.

Msye  Faure ti dir i annan konfyans dan nou dimoun pour devlop gran potansyel dan sa sekter pour ogmant valer pli azoute.

I dir ki tou bann mezir ki in anonse ava ed lekonomi pei me ki nou bann pli gro defi i reste logmantasyon dan pri karbiran ek pri manze lo marse mondyal.

« Nou’n vwar ki mannyer Air Seychelles in ganny afekte, e nou bezwen fer atansyon ; me malgre sa, gouvernman i annan anplas sa fon stabilizasyon pour anpar enpe sa bann sok, » i ti fer remarke. 

« Me menm sa, nou bezwen kontinyen travay dir pour kontinyen soutenir krwasans ek prosperite ekonomik nou pei, » i ti azoute.

Antretan Msye Faure i dir ki gouvernman in onor son langazman pour tir taks lo ankor prodwi ki tous lavi nou dimoun. Parmi bann lezot prodwi lo ki GST pou ganny retire apartir le 1er Zanvye 2012, i :

• Manze ti baba

• Pampers

• LPG (oubyen gas pour kwi manze)

• Lenstriman lanmizik

• Liv, magazin ek bann piblikasyon

«Tousala i bann bon keksoz ki pou amelyor lavi nou dimoun,» Msye Faure ti dir.

I ti fer remarke ki gouvernman i reste angaze e pare pour met on hold serten proze kapital dan en fason pour li annan ase larzan pour siport bann demann priyoriter tel parey asiste Air Seychelles dan peyman bann kou son loperasyon e pey gratwite ek letan servis pour son bann travayer ki pou ganny fer redundant, parmi lezot ankor.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *