Lazournen Enternasyonal Volontarya-Minis i salye zefor bann volonter


06-December-2011

Minis Meriton« Rezon prensipal ki fer en dimoun vin en volonter se lanvi pour ed en lot, promouvwar en lakoz ki zot kwar ladan oubyen pour akonpli sa ki zot kwar i en lobzektif itil e vo lapenn, san espekte okenn konpansasyon an retour, ki swa dan form larzan ou otreman, » minis i dir dan son mesaz.

« Nou annan bokou sa bann dimoun parmi nou ki’n demontre sa kapasite pour travay an solidarite swa pour apez soufrans lezot, ed bann ki pli vilnerab  e pour elev dignite imen.

« Bann dyalog ki’n deroule dan distrik, dan lekol e dan landrwa travay konman parti nou progranm Renesans Sosyal in montre nou lanpler latas ki annan devan nou pour fer fas avek bann defi, depi valer lafanmiy, konportman dan lekol, ziska kriminalite.

« Nou sikse dan sa kanpanny renesans sosyal pou depan an gran parti lo konviksyon, zefor ek pasyon bann volonter dan tou domenn.

« Pour nou reisir dan sa demars nou pe demann bann lorganizasyon volonter pour zwenn nou da sa gran kanpanny nasyonal pour transformasyon sosyal, moral, spirityel e kiltirel parey Prezidan Michel in demande.

« Lazournen Enternasyonal Volontarya i donn nou loportinite pour rekonnet kontribisyon inestimab bann volonter dan devlopman lasosyete e dir zot en mersi sorti ofon nou leker.
 
« Lazournen Enternasyonal Volontarya i en lokazyon pour sakenn antre nou reflesir lo ki mannyer nou kapab ed enn bann lorganizasyon ou mouvman ki egziste dapre nou swa ek nou lentere. 

« Sa lazournen i osi en lokazyon pour sa bann diferan lorganizasyon ek mouvman reflesir lo bann meyer mwayen pour retenir zot bann volonter, gard zot safisfe e ankouraz zot pour anmenn nouvo manm avek zot.

« Mon’n not ek gran lentere rezolisyon konferans nasyonal lo volontarya pour apresye  kontribisyon bann volonter atraver en sistenm rekonnesans.

« Mon swet tou bann volonter bonn fet !  Ki nou kontinyen travay ansanm pour en meyer Sesel.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *