Lasanble Nasyonal i aprouv Bidze 2012


09-December-2011

Pandan trwa zour – depi Lendi ziska Merkredi -- bann manm Lasanble ti pe fer deba lo sa bidze 3.5 bilyon roupi ki’n propoze pour bann depans pei pour lannen prosenn e ki Vis-Prezidan Faure ti prezant avek Lasanble Mardi 29 Novanm.

Dan son larepons final pour konklir bann deba, Msye Faure ti komant lo kalite bann largiman ki bann manm in fer lo sa bann diferan alokasyon propoze dan sa bidze, lenpakt ki zot pou annan lo nou pei, nou lafors travayer e dimoun dan kominote, fason ki zot ti a swete vwar sa bann larzan ganny depanse pour kontinyen amelyor lavi tou dimoun e bann diferan defi ki reste pour sirmonte.

«Atraver bann deba nou’n antann lavwa bann reprezantan lepep eksprim kondisyon lavi ek laspirasyon  nou pep e pe rod plis lazistis, plis fairness, plis konpasyon pour nou dimoun.
 Zot pe demande ki sekter piblik ek sekter prive zot vin pli efikas e ki progranm ek servis ki zot ofer i pli efektiv.

Sa bann lavwa i donn lespwar, en lespwar prometan ki si nou travay avek pasyon ek plis linite, ansanm nou pou soutenir prosperite ekonomik nou pei dan lannen 2012,» Msye Faure ti dir.

Msye Faure ti fer resorti ki atraver profonder analiz ki bann reprezantan lepep dan Lasanble in fer, i vwar ki zot in pran letan pour konpran bann defi ki en pti pei avek en pti lekonomi parey Sesel i bezwen fer fas avek.

«Zot in konpran klerman sours bann difikilte ki annan lenpakt negativ lo lekonomi nou pei, zot konnen kwa lakoz logmantasyon dan pri karbiran e pri manze e zot konnen kwa ki gouvernman pe fer pour minimiz sa bann sok lo nou bann sitwayen,» Msye Faure ti azoute.

I dir ki in apresye bann kritik konstriktiv ki bann reprezantan lepep in anmennen e dekri koman en challenge bann nouvo propozisyon ki zot in avanse.

«Nou dan en lot lepok e lemonn osi i dan en lot lepok. Nou’n vin en vilaz global. Sistenm finansyel lemonn pe vin pli entegre e parey Prezidan Michel i dir, nou bezwen vin pli rezilyan,» Msye Faure ti fer remarke.

I ti azoute i enportan ki sekter piblik ek sekter prive i prepar nou bann travayer pour pli byen adapte dan sa nouvo lanvironnman.

Vis-Prezidan Faure ti osi koz lo sa ki in dir i bann risk imedya lo nou pozisyon finansyel e ekonomik e sa se:

• Problenm piratri ki pe afekte nou lendistri lapes ek tourizm e ki i annan en provizyon dan bidze pour ed gouvernman kontinyen fer fas avek sa sityasyon ;

• En bidze siplemanter pou ganny prezante semenn prosenn devan Lasanble Nasyonal pour rod son laprouvasyon pour kapab donn lasistans Air Seychelles pour li kouver son bann depans pour mwan Novanm ek Desanm

• Aktivite nou bann tenk petrol in redwir e lakoz prensipal i akoz demann pour transportasyon prodwi petrol par bann pei endistrialize in desann ;

• Minister Finans ek Komers ansanm avek Sepec pe al antreprann en revi stratezik lo loperasyon bann tankers e sa menm si pozisyon finansyel Sepec koman en lakonpannyen i reste pozitiv gras a son aktivite eksportasyon karbiran avek bato ton e bato kargo ki vin lo Port Victoria.

Anliny avek sa bann pwen, Msye Faure ti fer remarke ki fodre pa nou esper nou perdi sa ki nou annan pour nou apresye sa ki nou ti annan, me plito annou apresye sa ki nou annan ozordi, annou pran swen avek sa ki nou annan ozordi, annou konsolid sa ki nou annan, annou batir lo sa ki nou’n kree akoz se travay ki kre larises e se travay ki a labaz en sosyete.

Msye Faure ti ankor en fwa retras progre ki’n annan dan demars pour kontinyen amelyor kondisyon travay ek saler travayer.

I ti fer remarke ki i annan en kantite keksoz ki pou benefisye travayer ek tou sitwayen dan Bidze 2012 e ki sa i devret servi pour ilistre zefor gouvernman pour kontinyen amelyor kondisyon travay ek saler travayer Seselwa.

Msye Faure ti dir ki malgre tou bann risk ek lensertitid dan lekonomi mondyal, sa ki kler pour nou isi Sesel se ki nou’n adopte bann polisi ekonomik e finansyel ki tre solid e ki bidze pour 2012 in pran an kont sityasyon ki pe deteryore dan lekonomi modyal, pli partikilyerman dan zón Ero.

«Bidze 2012 i en bidze pour lepep e pour tou Seselwa,» Vis-Prezidan Faure i dir.
Antretan Lasanble Nasyonal pou rezwenn ozordi dan staz komite pour diskit lezot laspe sa bidze.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *