Lanmes pour otaz Seselwa


30-December-2011

Msye Tambara ek Msye Songoire i sa 2 peser Seselwa ki pirat Somalyen in pran otaz depi 2 mwan pase.

Lapolis pe envit tou dimoun pour vin priy pour zot ek zot fanmir.
« Ki Bondye i protez e kit zot an bonn sante ziska zot retourn Seychelles. » lapolis i dir dan en kominike.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *