Lanrezistreman voter i demare Lendi le 9 Zanvye-Egzers ou devwar sivik


07-January-2012

Depi Lendi le 9 Zanvye ziska Dimans le 22 Zanvye, bann biro lanrezistreman pou ouver pour lenspeksyon ek lezot tranzaksyon.

Depi Lendi le 23 Zanvye siska Zedi le 26 Zanvye, biro lanrezistreman pou ouver zis pour bann laplikasyon ek obzeksyon selman.

Parey in leka dan le pase, manm piblik pou kapab al verifye zot non lo lalis dan zot bann distrik respektiv ant 3er apremidi ek 6er diswar pandan lasemenn (Lendi a Vandredi), e ant 10er bomaten ek 2er apremidi pandan wikenn (Sanmdi ek Dimans).

Biro Komisyon Elektoral, Aarti Building, lofis nimero 203, Mont Fleuri pou osi ouver depi Lendi le 9 Zanvye ziska Dimans le 22 Zanvye pour dimoun tou distrik kapab al verifye zot non lo lalis depi 10er bomaten ziska midi e depi 1er apremidi ziska 6er diswar pandan lasemenn.

Dan wikenn sa biro pou ouver pour lanrezistreman depi 10er bomaten ziska 2er apremidi.

Dapre lalwa, en dimoun i kalifye pour anrezistre konman en voter si i annan 18-an e plis; si i pou ganny 18-an nenport zour pandan en peryod 15 mwan ant le premye Zanvye 2012 e le 31 Mars 2013; si i reste dan en sirkonskripsyon elektoral; si i pa’n anrezistre konman en voter dan en lot distrik; si i pa’n ganny diskalifye pour anrezistre konman en voter dan okenn eleksyon; si i pa pe servi en santans prizon enpoze par en lakour Seychelles pour en peryod sis (6) mwan ou plis; si i pa’n ganny deklare ofisyelman par en lakour Seychelles konmkwa ki i fou ouswa detenir pour en lofans kriminel.

Bann ki’n sanz zot non par maryaz, divors ou otreman e osi bann ki’n sanz zot ladres pou bezwen al fer demann pour rektifye sa bann sanzman lo rezis voter zot distrik.Bann dimoun ki’n sanz zot non, i esansyel ki zot anmenn sertifika orizinal e osi en fotokopi sa menm dokiman.

Manm piblik i ganny rapel ki fodre zot anmenn zot kart idantite nasyonal avek zot ler zot al verifye lalis voter.
I tre enportan ki bann zofisye lanrezistreman i resevwar lenformasyon korek sorti kot bann ki pe enspekte lalis voter.

I en lofans pour donn fo lenformasyon pandan prosedir lanrezistreman. Lenformasyon egzakt i ede pour prodwir en lalis voter ki kredib.

Sak sitwayen Sesel ki kalifye i devret al tyek son non lo lalis voter akoz sa legzersis i en provizyon legal “Lalwa Elektoral Seychelles” e i devret ganny fer dan konmansman sak lannen.

Zofisye lanrezistreman i donn sak dimoun ki vin verifye zot non lo lalis en sertifika lenspeksyon.
Bann landrwa kot lanrezistreman pou fer i swivan:

ELECTIONS ACT
(Cap 68A)
INSPECTION OF REGISTER OF VOTERS

Pursuant to Section 8 of the Elections Act, 1995, (as amended by Elections (Amendment) Act, 1996) all citizens of Seychelles who:

(a) on 1st January 2012 are entitled to be registered as voters under Section 5 of the Elections Act 1995 and

(b) otherwise qualified to be registered as voters, would attain the age of 18 years on any day within 15 months following 1st January 2012;

are invited to inspect the register of voters prepared under Section 7 of the Elections Act 1995.
The Register of Voters may be inspected at the places shown in Schedule below at the following dates and times.

DATES     TIMES
Monday, January 9th 2012 to  between 3.00pm and 6.00pm
Friday, January 13th 2012

Saturday, January 14th 2012 and   between 10.00am and 2.00pm
Sunday, January 15th 2012

Monday, January 16th 2012 to  between 3.00pm and 6.00pm
Friday, January 20th 2012

Saturday, January 21st 2012 and  between 10.00am and 2.00pm
Sunday, January 22nd 2012

A Registration Officer or Assistant Registration Officer(s) will be present at the places mentioned in the Schedule 1 from 23rd to 26th January 2012 between 3.00pm and 6.00pm for the purpose of receiving any claim or objection only.


SCHEDULE 1

Electoral Areas   Places where the Register may be inspected

Anse Aux Pins   -- Anse Aux Pins School
Anse Boileau    --  Anse Boileau Community Centre
Anse Etoile  -----  Anse Etoile Comunity Centre
Anse Royale ----   (1) Anse Royale Secondary School
                 ----   (2) Anse Royale Police Station
Au Cap       ----    (1) Pointe Au Sel Church
              ------    (2) Creole Institute
Baie Lazare----     Baie Lazare Creche
Baie Ste Anne--     Baie Ste Anne Community Centre
Beau Vallon----     Beau Vallon Creche
Bel Air  ---------   Bel Air Community Centre
Bel Ombre --------Bel Ombre Community Centre
Cascade --------- Cascade Community Centre
English River ------English River School
Glacis ----------- (1) Glacis Office of District Administrator
 ------------        (2) North East Point Rehabilitation Centre
Grand Anse Mahe--(1) Grand Anse Mahe School
 ------------------(2) La Misere School
Grand Anse Praslin--Grand Anse Praslin Community Centre
Inner Islands ------La Digue Office of District Administrator
Les Mamelles------ Les Mamelles Community Centre
Mont Buxton-------La Rosiere School
Mont Fleuri-------- Faculty of Education (Ex-NIE)
Plaisance---------- Plaisance Office of District Administrator
Pointe Larue------- Pointe Larue Creche
Port Glaud--------- Port Glaud School
Roche Caiman------ Roche Caiman Community Centre
St Louis----------- Belonie Secondary School (Ex- St John Bosco)
Takamaka--------- Takamaka Office of District Administrator

The Office of the Electoral Commission at Aarti Chambers Suite 203 will be open for inspection of the Register of Voters for all Electoral Areas from 9th to 22nd January 2012 between 10.00am to 12.00noon and 1.00pm to 6.00pm on weekdays and between 10.00am to 2.00pm during the weekend.

Date………………………………………

              Jenny ADRIENNE
  CHIEF REGISTRATION OFFICER

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *