Konsonmater, ki kantite ou konnen ?


21-January-2012

In annan bokou alert ki konsonmater in gannyen pandan lannen 2011. Serten pou vin an aksyon an 2012. Enn parmi i VAT (Value Added Tax) oubyen taks lo bann valer azoute.

 VAT i larzan ki azoute lo pri bann komodite ek servis ki konsonmater i bezwen peye kan zot aste prodwi ek servis. Mon dir byen konsomater ki peye.

 I enportan alor ki konsonmater i vin pli konsyan e pli alert lo tou sa ki pe pase anseki konsern VAT. Pa les nou konsonmater ganny anbete kot bann ki anvi profit plis i servi sa pour abiz lo nou febles, linyorans.
 
En pe letan pase dan lannen 2011 Minister Finans ti pibliy serten lartik pour eksplik piblik/konsonmater lo VAT.

 Natcof i konsyan ki bokou konsonmater pann met li azour avek sa bann leksplikasyon. Sa i enn nou febles, kot nou pa pran ase nou responsabilite. Konsonmater i devret vin pli serye dan son bann desizyon toulezour.

 Parey bokou nou in konpran, kou lavi atraver lemonn antye i dezour an zour ogmante, e isi Sesel nou pa pe ganny eparnye avek sa menm fenomenm. Alors, i nou responsabilite rode ki mannyer nou kapab fer fas avek par evalye nou stil lavi. Sa i a ed nou kapab viv avek.
 
I nepli letan pour nou asize e dir en lot dimoun a dil avek sa sityasyon toulezour. Sa i responsabilite sakenn de nou, nenport ki laz ki ou ete. I nepli letan pour nou reste a lekar e dir sa pa mon zafer e reste trankil e les sityasyon lavi sanze limenm. I pa pou sanze si nou pa met lafors ansanm e fer li sanze.
 
Natcof in fer bokou pour edik konsonmater pour zwe zot rol koman en partner dan lemonn komers. I annan ki pe seye me i mank ankor bokou pour ki nou lafors i vin pli efektiv. Tro souvan nou tro dousman, nou pa solider ase e nou pa pran aksyon ki fodre.

 Toultan ki nou pa ganny afekte e menm abize nou pa bouze. Sa fason fer pa pou ede. Prevansyon i pli bon ki gerizon. Annou fer prevansyon sak fwa ki nou kapab.

Natcof pou kontinyen travay pour byennet konsonmater me i pou bezwen fer li ansanm avek konsonmater. Sa i rezon akoz Natcof pe demann konsonmater ki enterese pour zwenn ansanm, zwenn Natcof pour nou kapab defann nou drwa. Pour kapab fer sa fodre ki tou konsonmater nou arm nou avek bann konnesans ek talan.

An 2012, Natcof pou kontinyen avek son bann progranm sansibilizasyon pour agrandi konnesans konsonmater lo bann size ki afekte zot. I pou osi devlop zot talan ki mannyer pour azir dan bann diferan sityasyon.

 Linyorans pa pou ed nou rezourd nou problenm. Annou fer en zefor, met nou ansanm avek lorganizasyon Natcof pour nou konn pran nou responsabilite. Nou bezwen azir e azir byen atraver nou bann aksyon endividyel e kolektif.

En kontribisyon Natcof

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *