Drwa ek responsabilite kliyan en labank


23-January-2012

Anmenmtan, kliyan en labank i osi bezwen responsab kot i konsern prodwi ek servis labank pour evit konplikasyon.  Lentansyon sa lartik se pour edik piblik lo sa size, e osi donn serten legzanp lo bann drwa ek responsabilite kliyan en labank.

Ki ou bann drwa koman kliyan en labank?
Ganny lenformasyon
Koman kliyan en labank, ou annan drwa pour konn tou lenformasyon lo en prodwi/servis ofer par sa labank e osi okenn sanzman ki arive.  Anliny avek sa, Labank Santral in fer sorti en gidans lo devwalman lenformasyon anver kliyan.  Par egzanp, lenformasyon ki en kliyan i resevwar ler i pe fer laplikasyon pour en loan i enkli to lentere, si i fiks oubyen varyab, term repeyman, bann penalti si ou pey an retar e bann lezot kou.  Kan ou resevwar en loan, ou annan drwa pour ou ganny enformen kan i annan okenn sanzman dan bann term ek kondisyon.

Lenformasyon i kapab ganny pase dan kontra/lagreman (par egzanp bann lagreman loan), bann notis dan labank e par piblikasyon dan zournal.  Anplis ki ler i annan sanzman dan son tarif, labank i osi bezwen pibliy sa lenformasyon dan zournal tou le trwa mwan, e osi ler i annan okenn lezot sanzman.  Bann labank i bezwen notifye zot kliyan par en piblikasyon dan zournal e osi par en let, kan zot kont i ganny klase koman abandonnen.  Sa i arive si en kliyan pa tous son kont pandan en peryod 10-an ou plis.

Servis kliyan
Koman en kliyan, ou annan drwa pour ganny ofer en servis ki a la oter.  Ou annan drwa pour ganny ekoute kan ou annan en kestyon oubyen ou bezwen klarifikasyon.

Konplent
Si ou pa satisfe avek en prodwi/servis, ou kapab konplent kot ou labank.  Bann labank i merit montre klerman kot son bann brans bann prosedir pou fer en konplent.  Ler ou fer en konplent, i merit ganny adrese dan en fason zis e kler, e ou devret resevwar en larepons pandan 21 zour.  Si sa labank pa kapab prodwir en larepons ouswa en solisyon pandan sa dele letan, i merit eksplik ou pour ki rezon, e donn ou en lot dat kan ou kapab ekspekte en larepons.  Si ou pa satisfe avek sa larepons, ou annan drwa pour anmenn ou konplent kot Labank Santral ki pou fer en lenvestigasyon.

Ki ou responsabilite koman kliyan en labank?
Asire ki ou konpran bann term ek kondisyon
I responsabilite sak kliyan pour asire ki i konpran tou bann term ek kondisyon avan ki i siny okenn kontra.  Si serten keksoz pa kler, ou merit demann klarifikasyon avan ki ou sinyen.

Menm si i responsabilite sa labank pour enform ou lo lenformasyon pertinan, i ou responsabilite konman en kliyan pour asire ki ou konpran klerman, e pour servi lenformasyon ki a ou dispozisyon pour fer desizyon.  Sa i ava ede evit okenn dezapwentman.

Evalye ou bezwen
I enportan ki avan ki ou desid lo en prodwi/servis, ou demann kestyon e fer ou resers pour asire ki i vreman sa ki ou anvi oubyen bezwen.  Par egzanp, ou pa pou met larzan dan en kont fixed deposit si ou pou bezwen akse avek sa larzan deswit.

Asire ki ou kapab komet ek sa kontra/lagreman
Avan pran en loan, i enportan ki ou analize si ou pou vreman kapab repey sa loan.  Sa i enkli konsiderasyon lo si ou lapey le-mwan pou permet ou repey sa kantite loan par mwan, si ou lasante pou permet ou pour travay pour repey sa loan, bann plan fitir tel ki lagrantisman fanmiy, eksetera.  I esansyel ki en kliyan i respekte en kontra/lagreman ki in antre ladan.

Si non, bann konsekans i varye, e ou kapab ganny penalize par en to lentere pli o lo ou loan, labank i kapab fer sa dimoun ki’n garanti ou repeye ouswa labank i kapab pran ou byen ki ou’n servi pour garanti sa loan.

Respekte bann kondisyon
I esansyel ki en kliyan i kit nimero idantifikasyon personnel son kart labank sekre, anliny avek lagreman ki i ti sinyen pour ganny son kart.  I osi rekomande ki koman en kliyan, ou kit rikord tou tranzaksyon, partikilyerman bann sibstansyel pour ou kapab verifye dan le fitir.

An fezan atansyon, en kliyan i kapab eparny bann pert ki kapab arive, e evit okenn lezot mekontantman.

Alor fer sir ki koman en kliyan ou konpran klerman tou tranzaksyon avan ou agree, e asire ki ou respekte sa lagreman.

Sa dokiman i merit ganny vwar selman koman en gid.  I pa sipoze konplet, oubyen ranplas ou sirmont okenn provizyon legal.  I merit ganny lir ansanm avek bann provizyon relevan ki gouvern labank.

En kontribisyon Labank Santral Sesel

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *