‘Lefikasite, egzanpler e ekselans’ prensip kle pour nouvo lannen skoler


25-January-2012

Minis Mondon pe vizit bann zelev Glacis ki’n transfer lekol Bel Ombre pandan ki zot lekol pe rekonstrir


Minis pour Ledikasyon, Lanplwa ek Resours Imen, Madanm Macsuzy Mondon, ti met lanfaz lo sa 3 ‘E’ – ‘Efficiency, Exemplary and Excellence’ – set-a-dir ‘Lefikasite, Egzanpler e Ekselans’ pandan son ladres kot Lekol Mont Fleuri segonder yer, pour mark larantre lekol.

Lefikasite
« Mon demann tou etidyan pour pran zot letid o serye, servi zot letan byen dan laklas.  Swazir zot target pour lannen lo sa ki zot ti a kontan akonplir e travay dir pour reisir.  Si zot en manm lo lasosyasyon etidyan, desarz byen zot rol ek responsabilite.  Vin bann bon anbasader pour zot lekol. » 

Egzanpler
« Vin bann etidyan egzanpler par zot bann bon konportman dan laklas e andeor, par lafason ki zot azir. Annan respe pour zot lekor, respe pour zot ansennyan e respe pour zot lekol.  Demontre sa bon savwar viv e savwar fer a tou moman. » 

Ekselans
« Viz ver lekselans dan tou sa ki zot fer.  Par zot travay dir e bon konportman zot pou reisir.  Nou pei i bezwen en lafors travayer solid, avek bann sitwayen ki annan bon latitid pour li kapab kontinyen devlope e prospere. »

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *