Lazans Proteksyon Sosyal-Piblik i satisfe avek servis dan distrik


31-January-2012

Madanm King i dir ki dimoun i apresye ki i annan en zofisye lazans aplentan dan distrik.
Nou ava rapel ki sa nouvo lazans pour donn lazistans finansyel dimoun ki vreman dan bezwen ti komans fonksyonn anba nouvo regilasyon komansman sa lannen e sa i enkli annan bann zofisye a tou moman dan bann distrik pour ekoute e azir pli vit posib lo bann ka ki vin kot zot.

Madanm King in fer resorti ki bann zofisye in osi dir zot santi zot pli konnekte dan en serten fason avek sa bann dimoun dan distrik menm.

Madanm King i dir ki dapre sa bann zofisye, zot aprezan annan plis letan pour koz avek sa bann dimoun e kestyonn zot pour determinen si zot pe dir laverite lo zot ka.  

«Akoz zot pe pas plis letan dan distrik sa bann zofisye i profite pour osi edik sa bann aplikan lo prosedir ki zot laplikasyon i bezwen pas atraver avan ganny aprouve e akoz i enportan pour zot donn bann lenformasyon ki kredib akoz sa i fasilit bann prosedir,” Madanm King i fer remarke.

I ti azoute ki sa bann zofisye pe osi etabli bann bon relasyon avek serten sa bann dimoun ki pa dan en lanplwa e lezot ki pe abiz sibstans.
Plis korperasyon avek bann administrater distrik pe ed sa bann zofisye pour dekouver bann labi lo servis ki sa lazans i ofer e manm piblik pe deplizanpli raporte e eksprim zot konsern lo sa bann labi.
I osi annan plis dimoun ki  pe al vwar sa bann zofisye pour rod plis lenformasyon lo fason sa lazans i fonksyonnen, Madanm King i dir.

I ti osi fer resorti ki lefe ki bokou plis dimoun pe aprezan al vwar zofisye dan zot distrik sa in redwir sa presyon lo bann zofisye dan biro Oceangate House.

Me i ti osi dir ki kantmenm i ankor annan dimoun ki konplent kantite letan ki zot bezwen espere pour ganny en larepons zot laplikasyon, sirtou bann ki pe kontinyelman renouvle zot ka apre zot dernyen lasistans.

Fodre dir ki sa bann zofisye i osi deplase e al lo teren pour fer bann envestigasyon lo serten bann ka kot i neseser.
 
Madanm King i dir ki okenn konplent ek lezot sityasyon ki devlope dan distrik i ganny adrese vitman e sa bann lenformasyon i ganny transmet avek tou bann lezot zofisye dan lezot distrik dan en fason pour zot konnen ki pe arive e prepar zot pour okenn sityasyon parey.

Antretan Madanm King i dir ki bann zofisye lazans dan bann distrik pe demann ankor plis korperasyon tou zot bann partener e sa i enkli lapolis, lekol, lotorite laysenns ek departman lanplwa pour ed zot kapab kontinyen donn ankor en pli bon servis e satisfer bann ki vreman bezwen lasistans.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *