Azout Kestyon San Repons dan ou koleksyon CD


04-February-2012

Albonm Kestyon San Repons par Celine Dine i anvant dan bann landrwa labitidPour bann dimoun ki apresye sanson ek lanmizik Celine, la i zot sans pour azout sa enn dernyen dan zot koleksyon.
Lo sa 3enm CD, ki deza anvant enpe partou, i annan bann sanson enpe pli ansyen ki Celine in deside resante.

Dan en pti antretyen avek sa santez pli boner sa semenn, i ti dir ki nou in fer sa pour redonn sa bann sanson nouvo lavi par azout en pe latous pli modern. 

Kestyon San Repons, Mister Lavi, Fodre Travay, Dan Mon Refleksyon, Lo sa Vye Pon – tousala i bann nouvo tit ki trouve lo sa dernyen CD Celine.

Tandis ki  Vwayaz Enkoni, Tyonbo Mwan de Lanmen, Mon pa Kapab Oubliye, Lo sa Zoli Montanny, Dan Movetan, Nou Bezwen Priye, Parol Manman i parmi son bann vye sanson ki in resante. 
Me akoz sa tit Kestyon San Repons?

Celine i dir ki sa i realite nou lavi toulezour.
«I annan bokou sityasyon ki arive dan nou lavi e otour nou kot nou zis annan en kantite kestyon me nou napa preski ditou larepons,» Celine ti eksplike.

Celine i dir ki i apresye bokou bann stil lanmizik tradisyonnel me i osi kontan en pti latous modern avek. Se pour sa rezon ki in fer son bann sanson dan stil sega, moutya ek vals.

I ti fer remarke ki menm si i kontan sante, sa enn CD i kapab son dernyen.

«Laz ki mon’n arive mon krwar sa i mon dernyen travay akoz napa lankourazman menm si i annan bokou dimoun ki apresye mon bann sanson,» Celine ti fer remarke.

Me avan ki i aret sante, Celine i swete fer en video klip enn son bann nouvo sanson.

I dir i vreman dekouraze pour vwar ki mannyer bann santer ek santez veteran i ganny met en kote.

«Napa okenn lankourazman pour nou bann veteran. Nou bann sanson pa zwe preski ditou lo radyo ek televizyon akoz mon krwar bann animater zot menm ki swazir pour pa zwe sa bann sanson,» i ti dir avek dezapwentman.

«Apre tou sa zefor ki en dimoun i mete pour fer en travay e apre sa pa ganny apresye, i tre dekourazan,» Celine ti azoute.

Dapre li sa i domaz akoz dan tou pei ki li in vizite zot promouvwar bokou zot prop lanmizik me sa i lekontrer isi Seychelles.

Pli gran swe sa santez veteran avek en long karyer dan lanmizik ki ti komanms dan bann lannen swasant, se pour vwar plis rekonnesans lo nivo nasyonal pour bann santer ek santez veteran.

M-A. L.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *