Lazournen Kanser-Lider Lopozisyon i anvoy mesaz solidarite


04-February-2012

David Pierre

« Mon rekonnet ki bokou in ganny fer pandan sa detrwa dernyen lannen vizavi bann pasyan ki pe soufer avek sa maladi. Me mon konstate ki i annan bokou ki kapab ganny fer pour amelyor sityasyon aktyel. Antre nou, imen, i annan plizyer fason nou kapab donn en koudmen e anmenn sa sipor pour nou frer ek nou ser ki dan soufrans. Avek sa leker salere ki Seselwa i annan, nou kapab ed bann fanmiy ki war zot tousel parfwa avek zot maladi, » Msye Pierre i dir dan son mesaz.

« Ozordi, bokou nou pe rezouir bann benefis lavi modern. Nou abiz lo bann prodwi ki an abondans, nou abiz lalkol, sigaret ek drog san mazin konsekans grav ki i kapab annan lo nou lasante e reperkisyon plitar lo nou fanmiy apre ki nou’n tonm malad.
 Mon profite alor pour lans en lapel, pour ki sakenn de nou i fer en analiz profon e aprann konsonm an moderasyon sa ki kapab vin en danze pour nou lasante. 

« Si nou egzers en tel disiplin dan nou latitid, nou ava pe promot en meyer lasante, redwir risk malad e koup depans ki ganny fer pour tretman. I osi enportan ki nou get otour nou e vwar ki fason nou perdi bann bon travayer, paran e bann dimoun kle dan nou sosyete, an rezilta sa maladi. Alor i enportan ki nou tou nou pran nou responsabilite. 

« Pour fini, mon profite pour felisit bann ki’n travay dir pour ede dan ledikasyon prevansyon, e osi bann ki anmenn gran soutyen pour bann pasyan ek zot fanmiy. En mansyon spesyal pour Lasosyasyon Kanser Sesel e osi bann travayer lasante. Mon ti a kontan osi felisit bann pasyan ki’n trouv gerizon atraver zot tretman e swet zot bon kouraz pour ki zot a kapab repran zot lavi e kontinyen reste an bonn sante. »    

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *