Lasosyasyon Teat Seychelles i elekte nouvo komite


11-February-2012


Nouvo manm komite Lasosyasyon Teat Seychelles : (Gos a drwat, pe asize) Didier Belle (vis-tyermenn), Angelin Marie (tyermenn), Cheryl Bonnelame (sekreter) e Jane Cecile (trezorye).
(Gos a drwat pe debout) Collin Woodcock, Kurt Lagrenade e Richie Flore

Eleksyon pour en nouvo komite ti fer Lendi apremidi dan lasal konferans Konsey Nasyonal pour Lar.
Lezot manm lo sa komite i Didier Belle ki’n ganny elekte vis-tyermenn, Cheryl Bonnelame konman sekreter e Jane Cecile trezorye.

Kurt Lagrenade, Richie Flore e Collin Woodcock i sa trwa manm ordiner lo sa nouvo komite.
Ler i ti pe adres bann ki ti prezan, Msye Marie ti dir ki pandan sa nouvo manda, lasosyasyon pou kontinyen promouvwar teat dan tou son dimansyon.

I ti azoute ki lasosyasyon pou travay pour ki manm piblik i a vwar en nouvo souf dan teat.

Msye Marie ti remersye bann ansyen manm e i ti dir ki sa nouvo komite pou travay dir pour amelyor bann pwen feb.

I ti azoute ki avek sipor tou bann lorganizasyon kle sirtou Konsey Nasyonal pour Lar, lasosyasyon pou kapab travay e fer fas avek nouvo defi.

Sa nouvo komite pou zwenn byento pour drafte nouvo kalandriye aktivite pour sa lannen.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *