Sesel i met pare pour selebre Lazournen Lalang Maternel


20-February-2012

Seremoni sa lannen, ki pou komans 9er bomaten kot Lenstiti Kreol, pe ganny dedye a Komite Lalang Kreol, ki en lebra tre enportan Lenstiti Kreol dan son travay lengwistik.

Madanm Macsuzy Mondon, Minis pour Ledikasyon, Lanplwa ek Resours Imen, pou prezant sak manm komite avek zot let lapwentman ofisyel pandan sa seremoni.

Apard Minis Mondon, pou osi annan lezot minis ek dinyiter, ensi ki zanfan lekol Au Cap parmi lezot envite.

Lazournen pou komans avek mesaz Unesco, ki pou ganny prezante par sekreter zeneral Komisyon Nasyonal pour Unesco, Dr Marie-Reine Hoareau.

Lenstiti Kreol ek Departman Ledikasyon pe osi profit sa lokazyon pour remersye Manmzel Erica Fanchette ki pe ganny 25-an servis le 23 Fevriye, pour son kontribisyon en kar syek dan devlopman nou lalang maternel, e osi Madanm Philomena Dewea, ki annan 23-an servis avek Lenstiti Kreol.

Apre seremoni ofisyel, progranm pou repran avek en sesyon ekstraordiner Komite Lalang Kreol, ki pou deroul otour lortograf bann prefiks dan lalang Kreol. Sa i form parti zefor Lenstiti Kreol pour adres bann anbigite ki ankor annan dan lortograf Kreol, e i en sesyon spesyal ki andeor travay spesifik ki Komite Lalang Kreol pe fer aktyelman, ki Diksyoner Monoleng.

Fodre note ki tenm ki Unesco in swazir pour lobzervasyon sa lazournen sa lannen i ‘Lansennyman Lalang Maternel ek Ledikasyon Enklizif’.

Lenstiti Kreol i profit sa lokazyon pour swet tou edikater, e tou itilizater ek siporter Kreol, bonn fet lalang maternel.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *