‘Annou donn kreol lenportans ki i merite koman nou lalang maternel’


21-February-2012

Sa lapel i vin dan mesaz minis responsab pour ledikasyon Macsuzy Mondon a lokazyonMinis Mondon Lazournen Enternasyonal Lalang Maternel ozordi.

Teks entegral mesaz minis i lir koumsa :
«I en gran plezir pour mwan, antan ki minis responsab pour Ledikasyon e prezidan komisyon nasyonal Sesel pour Unesco, pour adres zot ozordi a lokazyon Lazournen Enternasyonal Lalang Maternel.

«Tenm ki Unesco in swazir pour 2012 pour komemor sa lazournen i ‘Lenstriksyon lalang maternel ek ledikasyon enklizif’. Pour sa lazournen, Unesco i souliny byen rol enportan ki lalang maternel i zwe dan ledikasyon enklizif, par lefe ki ledikasyon i en drwa fondamantal pour tou dimoun.

«Isi Sesel, nou’n deza akonplir bokou dan sa domenn, akoz nou’n entrodwir nou lalang maternel kreol dan nou sistenm ledikasyon depi 1982. Ozordi, nou sistenm edikatif i ankor solid e ganny konsidere koman en sistenm model par bokou pei ki’n konn menm listwar sosyal ki nou.

«Mesaz ki mon anvi pase a lokazyon sa lazournen spesyal se ki fodre zanmen nou arete rod fason pour amelyor sa ki nou annan.  Resers partou dan lemonn in prouve ki laprantisaz dan lalang maternel i meyer fason pour zanfan etablir bann konsep ek nosyon de baz neseser pour zot devlopman. Se sa fondasyon ledikasyon, e se sa ki pou ed zot plitar pour aplik dan nenport ki lalang, e nenport ki domenn.

«Mon anvi pas en mesaz spesyal avek nou bann ansenyan pour sa lokazyon, sirtou bann ansenyan primer, ensi ki lenstitisyon ki fer formasyon bann ansenyan pour sa nivo. Annou gard antet ki bi ledikasyon se pour realiz e devlop potansyel sak imen dan tou son dimansyon. Nou lalang maternel i en zouti esansyel pour ki personn pa ganny kit deryer, e nou bezwen servi li dan tou son potansyel. Pour fer sa, nou bezwen rod tou fason pour devlop resours ki ava anrisi e amelyor kalite laprantisaz ek lansenyman dan nou lalang maternel ensi ki son lepanouisman lo nivo nasyonal.

«Lavenir kreol i dan nou lanmen. Annou donn li lenportans ek valer ki i merite koman nou lalang maternel. Li menm li ki reprezant nou lidantite seselwa. Li menm ki alabaz en ledikasyon tou dilon nou lavi. Annou servi nou lalang kreol byen. Annou  konsider li koman en lalang ek tou son pouvwar ek kapasite parey angle ek franse, nou de lezot lalang nasyonal.

«Mon swet zot tou en bon lazournen refleksyon e felisit tou bann ki pe organiz  bann aktivite pour selebre sa lazournen.
« Mersi.»

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *