Ledikasyon Konsonmater-Lalang maternel


29-February-2012

Kominik dan en langaz senp e kler i ede kontribye pour swiv bann lenstriksyon ki permet ariv a en bon rezilta.

Sesel nou sanse pour annan trwa lalang nasyonal, enn ladan i nou lalang maternel kreol. Sa i fer ki konsonmater i devret annan swa dan konpreansyon ek lektir. I selman en pe malere parler ki pa tou konsonmater ki kapab lir e konpran bann letiket lo prodwi ek bann formalite ofisyel e prive akoz laplipar pa pe ganny ekri dan lalang maternel ki osi enn nou lalang nasyonal.

Parfwa i annan serten zofisye piblik ki pa menm oule kominik an kreol avek sa menm konsonmater ki annan sa bann difikilte.

Lalang maternel i nou premye langaz ki ganny kominike avek nou menm avan nou nesans. Nou devret fyer e valoriz nou kreol. Konsonmater pa devret zis konn koz kreol me osi fer en zefor pour kapab ekrir kreol.

Natcof, sa lorganizasyon ki protez drwa konsonmater, pe profit sa lokazyon pour ankouraz tou konsonmater pour aprann lir e ekrir kreol pour zot kapab omwen lir en paz ki swa dan zournal oubyen en liv toulezour.

Natcof pe osi lans en lapel avek tou sa ki konsernen pour osi ekrir bann dokiman ofisyel ki konsern konsonmater osi an kreol -- sa i enkli bann kontra ek lagreman, form laplikasyon pour bann servis, sirtou bann servis labank.

Sa i ava kontribye dan promosyon lalang maternel dan tou son dimansyon e ki konsonmater a kapab pran en pli bon desizyon dan zot lavi toulezour.

En kontribisyon Natcof

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *