Andy Zialor i retournen avek Fo Promes


03-March-2012

Sa i en album 11 sanson dan stil varye ki’n gannny prodwir e distribye par Jacky Payet anba parasol Golden Sound Production.

In ganny rikorde par Peter Jules kot Seysound Studio, Anse Aux Pins.

Cyril Vital, Nabby Jules ek Karen Jeannevol in osi partisp lo sa nouvo travay lo kote laranzman mizikal ek teknik.

Fo Promes i dezyenm travay solo ki Andy Zialor i fer anba parasol Golden Sound Production, e i son senkyenm albonm personnel.
In osi partisip lo plizyer albonm konpilasyon.

Apard ki remersye Bondye pour son lenspirasyon, Zialor -- ki dekrir son lekor koman sa artis ‘ki son non i komans avek premye let alfabet e son sinyatir avek dernyen let alfabet’ -- i osi remersye tou bann ki pe kontinyelman aport li zot sipor.
Zialor, ki osi en for krwayan dan orizinalite ek promosyon artis Seselwa, pe profite pour atak piratri e promot lonnekte dan biznes lanmizik. I pe lans en lapel avek tou son bann fans pour aste travay orizinal.

« Pa les piratri detrir santer Seselwa. Nou travay dir e depans bokou pour fer en CD », in fer remarke.
Fo Promes i anvant dan bann landrwa labitid e i kout R125.

R.D.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *