Zenn i analiz lenportans travay dir pour Sesel


12-March-2012

Madanm Van Der Westhuizen letan i ti pe adres envite ek delege kot sa foronm

Sa foronm ti en diskisyon realis lo sa ki bann zenn i kapab fer pour realiz bann diferan lobzektif nasyonal e pour reflekte lo ki fason zot kapab kontribye pour fer pei marse.

Parmi bann ki ti prezan pour sa aktivite ti Minis pour Devlopman Kominoter, Lazenes ek Spor, Vincent Meriton; sekreter prensipal pour lazenes ek spor, Denis Rose; sekreter prensipal pour ledikasyon, Merida Delcy e sekreter prensipal pour devlopman sosyal, Linda William-Melanie.

Lezot ki ti prezan ti sef egzekitif Konsey Nasyonal pour Lazenes Vicky Van Der Westhuizen e pour Jj Spirit Foundation Eddie Charles.

Sa diskisyon ti donn sans bann zenn pour reflekte lo fason ki zot kapab fer pour angaz e promouvwar zot lekor dan bann diferan laspe tel ki ledikasyon, lasante, lanplwa e lo nivo sosyal.

Pandan sa foronm, ti osi annan plizyer prezantasyon par bann reprezantan sorti kot Youth Health Centre, departman sosyal, departman ledikasyon e osi lanplwa – kat domenn kle dan devlopman pei.

Bann prezantasyon ti baze lo sityasyon aktyel dan sa kat sekter an relasyon avek lazenes e bann zenn prezan ti ganny sans partaz sizesyon e demann kestyon apre sak prezantasyon.

Pandan ki i ti pe adres bann prezan, Madanm Van Der Westhuizen ti demann bann zenn pour reflesir byen lo sa tenm ‘Travay dir pour nou Sesel’.

I ti dir ki tenm nasyonal i fer tou dimoun rapel sa prensip ki nou bezwen met pei avan tou e demann bann sitwayen pour vin bann vre patriyot.

« Nou bezwen kontinyelman met plis zefor pour pei pa retourn an aryer e donn tou sa ki nou annan pour pei avanse e pour sakenn de nou konn plis laviktwar dan son lavi, » i ti azoute.

Madanm Van Der Westhuizen ti osi fer resorti ki napa personn ki tro zenn pour kontribye dan devlopman pei e ki tou dimoun i annan en par pour fer pei avanse.

I ti azoute ki lanfaz pou touzour ganny mete lo lazenes koman arsitek pei.

Atraver enn de mo lakourazman, Minis Meriton ti demann bann zenn pour travay dir pour realiz zot bann lenspirasyon.

I ti demann lazenes Seselwa pour konn byen e vin pli konsyan zot priorite e pour travay ansanm pour anmenn plis prosperite dan pei.

Minis ti azoute ki sa tenm nasyonal i tonm byen avek laspe renesans sosyal, ki annan pour bi fer Sesel vin pli prosper.

Madanm Van Der Westhuizen in dir ki sa foronm i premye aktivite nasyonal baze lo tenm nasyonal pour sa lannen ki Konsey Nasyonal pour Lazenes in organize.

I ti azoute i enportan ki bann zenn i konnen ki fason zot kapab zwe en rol dan kontribisyon devlopman Sesel.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *