Natcof i mark lazournen drwa konsonmater


15-March-2012

Tenm ki’n ganny swazir sa lannen i ‘Nou larzan, nou drwa: annou kanpanny pour en vre swa dan servis finansyel’.

Sa tenm i met lenportans lo swa dan servis finansyel. Konsonmater atraver lemonn pe fer fas avek tro bokou move servis finansyel. Akoz i annan mank konpetisyon, i fer li difisil, si pa menm enposib, pour konsonmater fer en bon swa. Konsonmater i ganny difikilte pour konpran bann diferan prodwi finansyel akoz i annan mank lenformasyon e bann term ek kondisyon bann prodwi i tro konpleks. Lenformasyon servis finansyel pa dan konpreansyon konsonmater. Souvan konsonmater i ganny pri dan bann latrap.

Natcof pe konmemor sa lazournen avek en latelye pour son manm avek tenm – ledikasyon finansyel.
Pou annan en lartik dan zournal Nasyon ek en foronm lo radyo SBC.

Tou dilon lannen Natcof pou fer bann kozri lo ledikasyon finansyel avek bi agrandi konnesans e talan konsonmater lo servis finansyel pour ed konsonmater kapab fer bon swa ler zot pe rod servis finansyel.

Le 15 mars 1962 Prezidan John Kennedy ti adres kongre Ameriken lo son vizyon lo drwa konsonmater. Sa ti premye fwa ki en politisyen ti formelman adres en tel prensip. En pe letan apre, mouvman konsonmater ti devlop sa menm vizyon an 8 drwa debaz bann konsonmater ki’n enspir travay ki lorganizasyon konsonmater enternasyonal ek son manm i pe kontinyelman fer.

Lazournen drwa konsonmater ti ganny selebre pour premye fwa le 15 mars 1983 kot in depi sa letan en lokazyon enportan pour mobiliz bann aksyon konsonmater.

Isi Sesel sa lazournen in ganny konmemore depi 1995 kot Natcof in organiz bann aktivite an partenarya avek son bann partener ek son bann manm e piblik depandan tenm lazournen.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *