En konpetisyon plo ek kari


17-March-2012

Sa aktivite kot dimoun i kapab anmenn bann diferan pla kari ek plo pour vann, pou deroul kot Sant Kiltirel Nasyonal Sanmdi le 24 Mars.

Pour ou kapab partisip dan sa konpetisyon e osi ganny en plas apropriye, ou bezwen pas kot biro Senpa dan batiman Camion Hall pandan lasemenn pour ganny tou bann detay neseser enkli kondisyon pour partisipe e fason bann ganyan pou ganny selekte.

Enn bann kordinater sa levennman, Miera Savy, i dir ki menm dimoun ki pa dan biznes kwi manze me ki annan bon reset ek teknik fer plo e nenport kalite kari, zot osi ganny ankouraze pour vin partisip dan sa aktivite e pour al kot biro Senpa pour ganny bann detay sirtou kot i konsern lespas dan lakour Sant Kiltirel Nasyonal.

Madanm Savy i profite pour lans en lapel avek piblik pour desann an gran nonm sa zour akoz pou annan animasyon par artis parey Joseph Sinon ek benn Tanmi, Jean-Marc Volcy e Mervin Camille, parmi lezot.

Anfet, bann aktivite dan zalantour Sant Kiltirel Nasyonal pou komans depi 3er30 sa zour avek Chantons La Francophonie oplenner e vins et frommage e pandan sa letan bann dimoun ki pe pran par dan konpetisyon pou deza fini met zot pare e pe komans vann zot bann pla.

Pa mank en tel lokazyon pour demontre ou talan kiliner dan preparasyon sa de pla ki Seselwa i kontan bokou.
Nou a zwenn ou Sanmdi le 24 Mars pour en bon plo ek en bon kari.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *