Legliz St Antoine i selebre son 50-an


17-March-2012

Sa logo ki pou gannys ervi pandan sa gran levennmanLe 10 Mars ti egzakteman 50 zour avan ki sa gran levennman pou ganny selebre, e  pour sa lokazyon sa parwas ti organiz en gran lanmes solanel kot tenm ki pou servi pour sa selebrasyon ti ganny devwale.

Se alor anba tenm Ranforsi Divan Dan Nou Lavwal ki bann aktivite pour mark sa lokazyon pou deroule.
Fodre fer rapel ki en logo ki pou ganny servi pandan sa gran levennman ti ganny devwale avek bann parwasyen an Desanm 2011.

Kordinater sa levennman, Alvin Laurence, i eksplike ki sa logo i demontre Legliz, senbolize par en vwalye an traze, gras a lafors Lespri Sen dan laform 50-an pe kontinyen soufle pour al pli devan.

« Sa bann selebrasyon i annan pour bi redinamiz parwas e kontinyen travay Legliz pour soutenir bann bon valer spirityel e moral dan nou sosyete,» Msye Laurence i dir.

Zour prensipal sa selebrasyon pou Dimans le 29 Avril ki koensid avek dat linogirasyon ofisyel Legliz St Antoine. Bann selebrasyon pour mark sa lanniverser enportan pou kontinyen pandan 50 zour e termin avek Lafet St Antoine an Zen 2012.


M-A.L.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *