Ledikasyon Konsonmater-Lazournen Enternasyonal Delo


22-March-2012

Tenm Lazournen Delo sa lannen i Delo ek Sekirite Alimanter -- de nesesite debaz ki enn bann drwa fondamantal konsonmater.

Konsonmater i devret fer bokou refleksyon lo lenportans sa tenm pour lokazyon Lazournen Delo. Tou letan nou’n dir ki sak gout delo i konte. Sak konsonmater i devret pe konsonm 2 – 4 lit delo par zour -- sa i delo ki nou bwar. I osi annan lezot litilizasyon delo, tel ki delo ki nou servi dan prodiksyon alimanter tel ki zarden ek zannimo.

Dan lemonn i annan bilyon konsonmater ki pa pe ganny akse avek delo ek manze kan zis lanmenm akote i annan bokou ki pe gaspiye. Nou gaspiy delo e nou gaspiy manze. Serten konsonmater pe kontinyelman konsonm an ekse ki fer zot malad tandis ki i annan ki pa pe konsonm nanryen ou preski nanryen ki zot osi pe tonm malad. En popilasyon ki pa an bonn sante pa pou kapab travay pour soutenir e devlop en sosyete.

Alor nou tou nou bezwen pran konsyans nou bann rol ki sakenn nou bezwen pran. Nou bezwen a tou pri konserv nou resours delo e menm konserv plis ki nou kapab e servi li byen. Avek nou popilasyon ki pe kontinyelman grandi, prodikter delo i devret fer tou ki posib pour reponn demann bann konsonmater a en pri ki afordab.

Bann agrikilter ek prodikter alimanter, zot ki’n pran en responsabilite nob, mazin byen ki lavi popilasyon i dan zot lanmen. Zot travay i pa zis pour fer gro profi me pli enportan zot kontribisyon pour en sosyete an bonn sante.

Bann lotorite ki pran desizyon zot osi annan en responsabilite mazer pour asire ki delo ek sekirite alimanter i parmi bann premye konsiderasyon kan pour pran desizyon ki afekte popilasyon.

Konsonmater nou touzour reste gardyen nou drwa ek nou responsabbilite . Se pour sa rezon akoz ki nou bezwen fer sir ki nou toultan reste konsyan lo tou sa ki afekte nou e ki fodre nou fer pour toultan ekip nou avek bann lenformasyon e azir pozitiv pour satisfer nou bezwen. Annou fer tou sa ki posib pour nou konsonm dan en fason soutenab.

Verifye ou lenstalasyon delo pour evit gaspiyaz e konsonm dan en fason responsab pour promot en bon lasante.

En kontribisyon Natcof

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *