Minis i met lanfaz lo lenportans vaksinasyon


23-April-2012

Minis LarueMinis in fer sa lapel dan son mesaz a Lokazyon Lasemenn Vaksinasyon pour Lafrik.

Teks entegral mesaz Minis Larue i lir koumsa :
« Sesel i zwenn avek la restan pei Lafrik pour konmemor dezyenm edisyon Lasemenn Vaksinasyon pour Lafrik.  Lorganizasyon Mondyal pour Lasante in war li neseser pour ankouraz bann pei manm pour met sa kanpanny vaksinasyon lo zot azanda nasyonal tou le lannen akoz vaksinasyon i anmenn gran benefis pour en pep, sirtou pour bann zanfan.

« Minister Lasante in met a dispozisyon tou zanfan ek zot paran en progranm vaksen tre konplet depi nesans ziska laz 15-an. Sa progranm vaksen i kouver nou bann zanfan kont 11 maladi ki si zot gannyen, zot kapab sibir bann konsekans grav lo zot lasante. Zot kapab perdi lavi, ouswa menm devlop bann dezabilite tre grav.

« Mon felisit tou bann paran ki’n fer sir ki zot zanfan i pran tou zot vaksen. Mon oule osi fer en lapel spesyal avek sa detrwa paran ki pe manke pour anmenn zot zanfan pran vaksen pour pran lasante zot zanfan a ker, e fer sir ki zot anmenn zot zanfan pran tou son vaksen.
 Nou zanfan i en kado presye e i nou responsabilite konman paran pour protez zot e fer sir zot grandi byen e an bonn sante.

« Mon ti a osi fer en lapel avek tou bann endividi ek lakonpannyen lokal ki enport travayer etranze pour fer sir ki rikord vaksen sa bann travayer i annord. I osi enportant pour tou paran ki annan zanfan anba 5- an ki sorti a letranze  pour raport dan sant lasante zot distrik pour ki sa zanfan i ganny anrezistre pour sirveyans lasante ki enkli vaksen ek swivi lasante.

« Parey tou pei, nou annan en azanda nasyonal pour vaksinasyon ki nou ti a kontan zot obzerve. E pour nou bann Seselwa ki pe voyaze, fer sir ki zot konnen e respekte bann rekonmandasyon lasante sa pei kot zot pe ale e pran bann vaksen ek lezot tretman neseser pour zot protez zot lekor.

«Ansanm annou ede pour gard nou an bonn sante e anpes maladi antre dan nou pei. Mersi.»

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *