Minis Morgan i retournen apre en vizit travay Moris


26-April-2012

I ti akonpannyen par Komisyonner Lapolis Ernest Quatre ek sef sirentandan Godfra Hermitte.
Zot vizit i swiv tournen ki Prezidan Larepiblik, Msye James Michel, ti fer laba mwan pase kot i ti envite doner pour selebrasyon lanniverser lendepandans Moris.

Bi vizit Minis Morgan ek son delegasyon ti pour eksplor posibilite lantrennman pour bann zofisye lapolis lokal e osi diskit en progranm lesanz travay ant lapolis Moris ek Sesel, avek lide pour ranforsi korperasyon ant sa de zil Losean Endyen.

Pandan sa vizit Moris, Minis Morgan ek son delegasyon in ganny sans rankontre Komisyonner Lapolis Morisyen ek son tim management kot zot in angaze dan serten diskisyon e zot in egalman ganny sans vizit detrwa seksyon lapolis Morisyen.

Diskisyon delegasyon Sesel ti tourn otour loperasyon, ki enkli seksyon trafik, CID, lentelizans kriminel, laspe syantifik kot krim i konsernen, osi byen ki lalit kont piratri.

Etan en leta zil parey Sesel, nou delegasyon in fer remarke ki sitiasyon krim Moris pa diferan avek sa ki nou pe eksperyanse e i annan bokou ki nou kapab partaze e aprann avek kanmarad.

Progranm lesanz travay lapolis ant Moris ek Sesel pou konmanse byento par en lot vizit travay, me sa fwasi par en tim zofisye sorti kot sa de lafors ki ranforsi lalwa.

Sa 2 tim pou annan pour bi fer en pli bon evaliasyon lo ki mannyer pour antreprann sa progranm.

Anrout pour Moris, delegasyon Sesel ti aret La Reunion kot ankor sa size loperasyon lapolis ti ganny aborde, e la lanfaz ti lo lantrennman pour mentenir lord ek lape. O zofisye sorti dan sa zil pou Sesel mwan prosen pour en faz lantrennman.

Delegasyon Sesel ti kit pei Merkredi pase

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *