Prezidan i demar travay lo proze Espace-Lakonplisman en promes anver lazenes Seselwa


07-May-2012

Prezidan Michel i devwal en plak pour ofisyelman demar proze Espace

Pyer fondasyon sa batiman, apele Espace, ti ganny depoze Sanmdi bomaten dan en seremoni lo Ile du Port pros avek lasose bann zil pros (inter-island quay).

Dan son diskour kot sa seremoni Prezidan Michel, ki osi Patron sa Fondasyon, ti dir ki sa proze i reprezant kilminasyon en defi e lakonplisman en promes ki i ti fer 4-an pase pour lepanwisman lazenes Seselwa.

“Mon ti fer en promes avek zot pour donn zot en landrwa detant, lwazir, rekreasyonnel e osi edikasyonnel. En lespas rankont e kreativite. Ozordi, moman in arive pour mwan realiz sa promes…. ‘ESPACE’ – en batiman ki pou repoz lo sa pyer fondasyon ki nou fek poze. En batiman ki senboliz tou sa ki meyer ki nou Fondasyon i annan. En mesaz pwisan ki senboliz valer ki nou partaze. En senbol lavenir, lespwar ek loptimizm lazenes Seselwa.”

Konstriksyon sa batiman, ki pou kout 10 milyon dolar Ameriken, pou konmanse semenn prosen e i ekspekte ganny konplete dan ankor 18 mwan.

Sete tyermenn bord sa Fondasyon, Madanm Lise Bastienne, ki ti ganny loner pour depoz premye pyer sa batiman avek led plizyer manm fondater sa lorganizasyon.

Madanm Bastienne i depoz premye pyer batiman Espace

Parmi bann ki ti prezan kot sa seremoni ti Vis-Prezidan Danny Faure, bann minis, manm Lasanble Nasyonal, sef egzekitif sa Fondasyon Eddie Charles, e lezot o zofisye gouvernman.

Osi prezan ti bann reprezantan sorti dan sa trwa rezidans dimoun aze ki sa Fondasyon in adopte e bann manm Fondasyon Jj Spirit.

Prezidan Michel ti dekri sa premye pyer koman fondasyon sa ki pou vin enn bann pli zoli batiman e i pou osi en lafyerte nou kapital.

Prezidan ti osi koz lo sikse ki sa fondasyon in fer tel ki elwanny lazenes avek move lenflians atraver bann diferan progranm.

I ti dir ki sa lorganizasyon in ed zot konmans zot pti lantrepriz, devlop zot kreativite e zot talan artistik.

Prezidan Michel ti azoute ki moto  Fondasyon Jj Spirit -- ‘Lavenir i konmans ozordi’ -- i en mesaz elokan ki tou son manm i bezwen viv toulezour.

I ti fer resorti ki sa fondasyon i devlop lespri patriotizm dan zot, lespri linite nasyonal, tolerans e solidarite e bann diferan valer moral.

“Fondasyon i la e i pou reste la pour akonpanny e gid bann zenn lo semen lavi. Son misyon e son latas i nob e pou ganny akonplir pli byen avek dinamizm ek efikasite dan lavenir ler i ganny son prop headquarters, ” i ti dir.

I ti dir ki Espace i en batiman ki senboliz tou sa ki meyer ki Fondasyon Jj Spirit i annan.
“En mesaz pwisan ki senboliz valer ki nou partaze, en senbol lavenir, lespwar e loptimizm lazenes Seselwa,” i ti azoute.

I ti osi eksprim son lakontantman pour lakonplisman sanson Respect for Life par en group zenn afilye avek ‘Sesel i annan Talan’, enn bann aktivite kle organize par sa Fondasyon sak lannen.

Sa group zenn pe sant sanson Respect for Life pandan seremoni Sanmdi

Sa sanson, ki Departman Lanvironnman in adopte, in ganny retenir parmi 20 meyer sanson dan plis ki 300 dan lemonn dan en gran konkour enternasyonal pour Rio+20. Sa sanson i osi premye lo kontinan Lafrik.

Pandan sa seremoni Sanmdi, bann ki ti prezan ti ganny sans apresye sa sanson ki ti ganny performen par sa group zenn.

Batiman Espace i enkorpor en larsitektir ki reflekte diversite pep ek kiltir Seselwa e anliny avek latasman pour lanvironnman, plizyer materyo soutenab pou ganny itilize e otan ki posib lenerzi renouvlab pou ganny servi.

I pou annan biro ki pou ganny lwe avek bann endividi, lespas pour bann rankont, en food court, en stage  lo lanmer e plizyer lezot fasilite.

Proze Espace pou ganny finanse avek kontribisyon bann benefakter lokal e enternasyonal osi par bann aktivite pour kolekte fon.

Madanm Bastienne in dir ki konstriksyon Espace, ki’n ganny konsevwar par arsitek Seselwa Josh Mondon, pou kout anviron 10 milyon dolar ameriken e se Green Island Construction ki’n ganny swazir pour son konstriksyon.

Pandan sa seremoni ti osi annan sinyatir en lakor pour ladopsyon par Fondasyon Jj Spirit en group zenn danser e dansez apele Emergency Crew. Sa lakor ti ganny sinyen par Madanm Bastienne e par en manm sa group Ronny Marengo.

Daniella Larue, ki’n deza en finalis dan konpetisyon ‘Sesel i annan Talan’, ti osi lans son CD e prezant en kopi avek Prezidan Michel.

Lo non tou son bann koleg manm sa Fondasyon, Anael Bodwell ti remersye Prezidan Michel pour son langazman aver lazenes Seselwa.

Prezidan Michel, ansanm avek bann minis, envite prezan e osi byen ki bann manm Fondasyon ti termin sa seremoni par tranp zot lanmen dan lapentir e answit met zot lanprent lo en tablo.
Sa tablo pou ganny afise lo miray dan batiman Espace ler in ganny konplete.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *