Mesaz Prezidan Michel alokazyon Lazournen Lafanmir-‘Trouv en balans ant travay ek letan pour lafanmir’


15-May-2012

« Nou bezwen rekonsilye responsabilite dan travay ek responsabilite kot lakour pour donn zanfan ek lezot manm lafanmir latansyon neseser, » Prezidan Michel i dir dan son mesaz alokazyon Lazournen Lafanmir ozordi.

Mesaz Prezidan i lir koumsa :
« Nou dan plen kanpanny Renesans Sosyal. Sa kanpanny i, avantou, tous lafanmir. Nou’n lans sa kanpanny akoz ansanm nou oule kree sa lanvironnman agreab pour ki tou zanfan, tou fanmir, i epanouir byen. Kanpanny Renesans Sosyal i en vre mouvman pour protez bann valer ki fer en fanmir.  

« Tou i komans dan lafanmir. Se lafanmir ki’n touzour pilye sosyete. En sosyete kot fanmir i berso lanmour, disiplin, lape ek larmoni, i fer ki respe, responsabilite ek tolerans osi i rennyen dan lakour, dan landrwa travay e dan kanton kot nou viv. I dan fanmir kot nou priye ansanm, nou partaze, donn swen, protez e ed kanmarad. I dan fanmir kot nou donn bon legzanp, enstrir bann valer ki prodwi sitwayen egzanpler pour en sosyete kot i gou viv. I dan fanmiy kot sa ki pli aze i enspir sa ki pli zenn. En fanmir solid i pli byen pare pour konbat bann fleo sosyal tel ki drog, labi lalkol ek kriminalite.

« Tenm pour sa lazournen isi Sesel i ‘Travay dir pour soutenir en bon lavi fanmir’. I annan koneksyon avek tenm enternasyonal ki ‘Asir en balans ant lafanmir ek travay’. Nou vwar ladan nou prop tenm pour 2012 ki ‘Annou travay dir pour nou Sesel’.

« Nou pe viv dan en lepok kot laplipar paran i bezwen travay pour asir byennet lafanmir. I enportan pour donn valer nou travay. Sanmenm sa ki ed nou pour soutenir e donn nou zanfan, nou fanmir sa ki pli meyer. Anmenmtan nou montre valer ek lenportans responsabilite ek travay dir.

« Dan sa monn modern, i neseser pour trouv en balans ant travay ek letan ki nou devoue avek nou fanmir. Nou bezwen rekonsilye responsabilite dan travay ek responsabilite kot lakour pour donn zanfan ek lezot manm lafanmir latansyon neseser.

« Mon remersye e ankouraz bann lazans ki organiz aktivite pour ed fanmir Seselwa. Lazans Proteksyon Sosyal pe fer son par. Dan distrik i annan progranm NRA, klib lafanmir, klib dezabilite, klib sitwayen aze. Mon felisit bann volonter dedye dan lasosyete sivil ki pe ede avek klib lanvironnman ek plizyer mouvman spirityel, pour donn enn de legzanp.

« Sesel i annan bokou fanmir egzanpler, me nou oule ki sosyete an antye i donn latansyon e aport en soutyen pour ki tou dimoun i epanouir dan bon direksyon.  Lafanmir i mirwar nou sosyete. I responsabilite tou dimoun pour transmet e viv bann bon valer spirityel ek moral, enkilke nesesite travay, ki pou ed nou prezerv nou aki ekonomik, sosyal e kiltirel.

« Nou santiman spesyal i pour nou 2 peser an Somali. Nou zwenn dan lapriyer an solidarite avek zot fanmir. Nou osi demann benediksyon pour tou fanmir.
« Mersi. »

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *