En nouvo trimes in konmanse


16-May-2012

Pour zot kapab arive fer sa, i enportan ki zot reflesir lo zot reziltan trimes pase, lo zot latitid anver zot letid, anver zot menm, anver bann personnel lekol e lakominote an zeneral.

Lekol i ofer zot en lanvironnman favorab pour laprantisaz; alor i ekstrememan enportan ki zot annan bann latitid e fason azir ki pozitif. Koman bann etidyan, zot devret motive e travay pour lekselans personnel. Deplis, zot devret kapab annan bann panse kreativ e konplet zot devwar dan en fason efektiv. 

Zot devret osi aprann aksepte, annan latolerans e respe pour tou dimoun, ki swa bann ansenyan ou lezot personnel lekol, oubyen ou kanmarad etidyan. I osi enportan pour zot adopte en latitid responsab, konsansye e respe pour lopinyon lezot. Pli enportan ankor, zot devret kapab enterakte positivman avek tou bann personnel dan zot lekol respektiv.

Bonn sans pour sa trimes a tou zanfan e a tou ansenyan.  Travay dir pour nou Sesel !

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *