Lazans Proteksyon Sosyal i demann piblik pour vin kolekte peyman a ler


17-May-2012

Zofisye relasyon piblik sa lazans, Betty Mondon, ti dir avek Seychelles Nation ki bokou dimoun pa pe al kolekte zot larzan kan bann bis sa lazans i fer peyman dan distrik e ki bann menm dimoun i prefere vin sers zot larzan son lannmen kot lofis Fon Sekirite Sosyal Oceangate House.

“Kan nou ganny sa bann gran group dimoun ki vin sers larzan kot nou biro anvil, i kree en kantite konzesyon e met presyon lo nou bann staf ki pe okip lezot dimoun ki’n vin la pour fer lezot kalite tranzaksyon,” i ti dir.

“Nou pe alors demann bann dimoun ki sipoze al sers zot larzan dan distrik, pour fer li kan nou bann bis i pase pou fer peyman.”

I ti azoute ki laplipar sa bann dimoun ki al sers larzan son lannmen – apre ki bis in pas dan distrik – i bann dimoun ki ganny larzan byennet sosyal konni konman welfare.

“Nou’n remarke ki lezot dimoun ki ganny larzan dan distrik tel ki bann pansyonner ek bann ki ganny lasistans akoz zot malad, i ase organize dan koleksyon zot larzan,” i ti azoute.

I ti osi eksplike ki aparti sa mwan, bann dimoun ki pa al sers zot larzan kan bann bis i pase, pou ganny zot larzan nek senk zour apre.

“Si par egzanp en dimoun i sipoze ganny son larzan le 21 en mwan e i pa’n vin serse sa zour kan bis i pase, nek senk zour apre, savedir le 26, ki i pou kapab pas kot nou lofis pour li kapab ganny son larzan. E si sa senkyenm zour i tonm en zour Sanmdi – kan nou lofis i fermen sa zour – nek son Lendi answit ki sa dimoun pou ganny peye,” i ti dir.

“Sa i en mezir ki nou pe fer pour esey ankouraz dimoun pour al sers zot larzan dan distrik.”

Sa lazans pe demann bann dimoun ki ganny lasistans byennet pour pa santi zot enkonfortab pour al sers zot larzan dan distrik e ki si i pa posib pour zot al serse sa zour, zot kapab fer laranzman pour en lot dimoun al serse, e ki i anmenn zot kart idantite kan i pe al pran peyman.

Madanm Mondon ti osi dir ki Lazans Proteksyon Sosyal pe ankouraz bann dimoun ki ganny peyman avek zot pour konsider ouver en kont labank pour ki sa lazans ava fer peyman direkteman dan zot kont.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *