Vedet lanmizik Seselwa i demar festival ZikanZil


17-May-2012

David André, Joe Samy ek Patrick Victor ti ganny loner pour sant zot bann sanson ki’n fer bokou sikse lo lasenn lokal dan prezans Lanbasader Bernard Shamlaye e direkter Alliance Française Christian Adam de Villiers.

Joe Samy David Andre Patrick Victor

Ti osi annan bann lezot envite enkli artis enternasyonnal ki pour partisip dan sa festival.
Ler i ti adres lodyans ki ti’n vin an gran nonm kot sa premye konser, Msye De Villiers ti fer resorti ki ZikanZil i vedir lanmizik dan nou bann zil.

Msye Adam de Villiers pe adres lodyans kot lansman festival ZikanZil

I ti azoute ki sa senk zour spektak -- ki pou termin le 19 Me -- i en platform kot bann mizisyen Losean Endyen ek lezot artis pou montre zot talan.

I ti dir ki sa premye spektak i reviv enpe Akoustik Kafe – en progranm kot nou ti war Patrick, Joe ek Ralf performen e sa i date apepre 10-an pase.

Msye De Villiers ti demann lodyans pour profit sa spektak pour apresye sa bann lanmizik live.
Apre son lentrodiksyon sete David ki ti ouver lasal, e la i ti perform son bann sanson tel parey Esper sa sanson, Sant avek mwan e Libre comme un oiseau.

I ti osi zwe detrwa morso enstrimantal akonpannyen par son bann zenn zelev gitaris.
David ti apre ganny zwenn par Joe lo lasenn la kot ansanm zot ti reviv enpe bann sanson parey La Digue, Seychelles que j’aime, Rev Perdi, parmi lezot.

Dernyen pour mont lo plato ti Patrick avek son sanson Solin, Mon Bizou e Zimaz oubliye.
Tou le trwa ti perform ek zot gitar akoustik e ganny akonpannyen par Bruce Freminot lo tanbour, Jones Benoit (gitar bas) e Norman Lucas (‘lead’ gitar).

Sa festival, ki pe deroul anba tenm cordes en vibration, i en linisyativ Alliance Française an kolaborasyon avek Minister Tourizm ek Kiltir ek lezot partener.

Dezyenm spektak dan kad sa festival ti deroul yer swar dan Teat Nasyonal, Mont Fleuri kot nou ti war partisipasyon artis Malgas Linda Volahasiniaina, Michel Rafaralahy e artis Renyonnen Emmanuelle Peters ek Rene Sida.

Spektak i kontinyen tanto apartir 6er diswar kot Teat Nasyonal avek partisipasyon artis lokal Jude Ally e artis Renyonnen Joël Manglou.

Vandredi le 18 Me depi 4er apremidi ziska 10er diswar pou annan en sesyon jamming – en spektak gratwit devan Konsey Nasyonnal pour Lar. An total pou annan 10 benn ki pou perform bann lanmizik tradisyonnel, kontanporen e egzotik.

Klotir festival ZikanZil pou fer Sanmdi le 19 Me 7er diswar dan oditoryonm Liniversite Sesel, Anse Royale avek Jany de Letourdie, Ralf e Abaji. Tiket i kout R150.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *