Leternik ek ou lasante : Kwa ki ou devret konnen


25-May-2012

Ki mannyer leternik i afekte ou lasante?
Leternik i ganny klasifye koman en sibstans ki koz kanser e “mesothelioma” i sa kanser pli komen ki ganny asosye avek leternik.

Dimoun i kapab ganny ekspoze avek leternik dan landrwa travay, dan kominote e kot lakour. Sa i ariv ler sa bann prodwi ki annan leternik ladan i ganny andomaze, e bann pti lapay leternik i sirkile dan ler. Ler ou respir sa bann lapay zot kapab pri dan ou poumon e reste la pour en bon pe letan. Apre en serten letan sa bann lapay i kapab andomaz e koz lanflamasyon dan ou poumon. Sa i kapab afekte ou respirasyon e koz konplikasyon serye pour ou lasante.

Dimoun ki malad avek leternik i souvan bann ki ganny ekspoze regilyerman, e longman dan landrwa kot zot travay direkteman avek leternik.

I kapab pran ant 10 a 40-an ou plis pour vwar bann sentonm maladi oubyen kondisyon asosye avek leternik.

I annan diferan keksoz ki determin lafason ki leternik i afekte en dimoun:
• Doz (ki kantite kontak in annan avek leternik)
• Letan (ki kantite letan in an kontak ).
• Kalite lapay ki sa leternik i fer avek.
• Bann lezot fakter risk endividyel, tel ki fimen e malad poumon.
Malgre tou kalite leternik i konsidere en risk, bann diferan kalite lapay leternik i ganny asosye avek diferan kalite risk lo lasante. Par egzanp, resers i montre ki ‘chrysotile’, sa kalite leternik ki dan bann  borde siman ki’n ganny servi lo serten lakaz Ile Perseverance i mwen danzere ki  ‘amphibole’.
 
Ki sityasyon Ile Perseverance?

Prezans sa bann lakaz e travay ki’n ganny fer avek sa leternik pa’n koz okenn danze pour zabitan Ile Perseverance. Sa i akoz zabitan pa’n an kontak direk e prolonze avek leternik.
Me vi ki leternik i en materyo ki ganny ‘ban’ isi Sesel, sa leternik Ile Perseverance pou ganny konpletman retire, an servan bann prekosyon neseser, pour evite ki okenn dimoun i ganny kontak prolonze avek sa leternik dan le fitir.
 
Pour plis lenformasyon kontakte Departman Lasante Piblik lo nimero telefonn 4388000

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *