NSC i rann omaz defen Jimmy Baker


20-June-2012

Msye  Baker ti en anplwaye Konsey Nasyonal pour Spor depi son kreasyon an 1982 ziska 1993 kot i ti travay dan ladministrasyon, lenplimantasyon proze sportif ek zesyon fasilite.

Bokou dimoun pou rapel Msye Baker koman enn bann foutboler Seselwa pli doue e performan dan bann lannen 70 e 80 kot in reprezant Sesel lo lasenn enternasyonal plizyer fwa koman zwer e kaptenn lekip.

Msye Baker in osi en konseye teknik e antrener kalifye ki’n partaz son konnesans ek leksperyans avek plizyer antouzyas foutbol enkli lekip Rivière Anglaise, Red Star, St Louis e osi lekip nasyonal.

Son gran kontribisyon dan devlopman son spor prefere pou toultan ganny apresye e valorize.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *