Zabitan Takamaka i konn plis lo proze devlopman kotyer dan zot distrik


22-June-2012

Sa rankont avek zabitan Takamaka

Pandan sa rankont, sa group zabitan ki ti prezan ti konn plis lo bi sa proze e lenformasyon ki’n ganny kolekte.

Sa proze i annan pour bi devlop en model pour bann lotorite letan zot pe pran desizyon pour bann devlopman kotyer dan Sesel.

Se Mangroves for the Future ki pe finans sa proze avek sipor Linyon Enternasyonal pour Konservasyon Lanatir. Gouvernman Sesel pe osi siport sa proze.

Proze pe ganny enplimante par Marine Conservation Society of Seychelles (MCSS) e Green Islands Foundation (GIF) - de lorganizasyon non gouvernmantal lokal.

I annan kat sit pilot ki’n ganny swazir pour sa proze e sa i enkli Takamaka, Beau Vallon, North Island e Denis Island.

Sa kat sit pilot in ganny swazir pour donn en pli gran reprezantasyon tou bann lespas kotyer ki annan dan Sesel.

MCSS pe enplimant proze dan Takamaka e Beau Vallon, e GIF pe enplimant proze lo sa de zil.
James Chang-Tave, reprezantan GIF, in dir ki sa proze i annan sipor plizyer partener lokal tel ki MCSS, Denis Island Company Limited, North Island Company.

“En gran parti sa proze se pour anmas lenformasyon lo sa kat sit pilot pour kree en model devlopman kotyer pour Sesel,” i ti dir.

Tou bann lenformasyon ki annan dan sa bann lespas kotyer e lenformasyon baze lo bann aktivite sosyo- ekonomik pou ganny met dan en sistenm kot i pou devlop sa model.

Rezilta sa model se pour devlop en gid pour bann teknisyen, devloper e konsiltan pandan ki zot pe fer letid lenpak lanvironnman.

Msye Chang-Tave ti dir ki sa proze pou permet plis partisipasyon piblik dan sa prosesis letid lenpak lanvironnman.

Sa proze ti konmans an 2010 e i sipoze terminen lafen mwan Zilyet sa lannen.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *