Akter, komedyen i zwenn dan kanpanny Renesans Sosyal


25-June-2012

Rankont avek bann dimoun ki enplike dan lemon teat

En group 25 akter, komedyen, ekriven e meter ansenn ti zwenn Oceangate House semenn pase kot zot ti koz lo kontribisyon ki zot kapab fer pour pas bann mesaz Renesans atraver zot travay.

Tyermenn komite nasyonal Renesans Sosyal, Minis Vincent Meriton, ti dir teat i en form lar ki tous tou dimoun, zenn konman vye alors i en bon mwayen pour servi pour pas bann mesaz pozitiv.

Bann partisipan ti osi swiv en prezantasyon ki’n met zot azour avek bann diferan letap dan parkour kanpanny Renesans Sosyal ziska konmela.

Apre ki zot ti’n soulev plizyer size konsernan pratik teatral dan Sesel, tel ki kou prodiksyon, landrwa pour repetisyon e performans, sansir, eksetera, zot in tonm dakor ki ekstre zot travay avek bann mesaz pozitiv i ganny servi dan medya pour sansibiliz dimoun.

Serten ki pli popiler in osi dakor pour partisip dan bann ‘spots’ dan medya pour pas mesaz e zot pou osi travay lo en konpilasyon bann pyes teat kourt pour ede avek kanpanny renesans.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *