Ward zanfan lopital Baie Ste Anne i resevwar donasyon


27-June-2012

Serge Decharmoy Lablache, propriyeter lotel Chateau Sans Souci Anse Kerlan, ti remet sa donasyon zouzou ek en tyek lavaler R10,000 avek Minis Lasante, Madanm Mitcy Larue, dan en pti seremoi resaman ki ti koensid avek Lafet Zanfan.

Sa seremoni ti deroul dan prezans sa de manm lasanble distrik lo Praslin -- Onorab Natasha Esther ek Onorab Marc Volcère; ladministrater distrik Baie Ste Anne, Msye Pointe; ners ansarz Madanm Hibonne ek lezot travayer lasante. 

Minis ti remersye Msye Lablache pour son zenerozite e dir ki sa larzan pou ganny servi pour repar twalet e met nouvo rido dan ward zanfan. 

I ti fer remarke ki sa ava anmenn plis konfor pour bann zanfan e ed zot pour ganny zot lasante pli vit.  Minis ti osi lans en lapel spesyal avek lezot biznesmenn lo Praslin pour pran sa legzanp e vin devan pour ofer zot kontribisyon pour amelyorasyon nou lopital pour anmenn en meyer servis pour nou popilasyon.  I ti osi profite pour ofer en pti kado de zanfan lo maternite lo lapar First Lady Madanm Natalie Michel a lokazyon Lafet Zanfan.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *