Artizan lokal i diskit bann defi dan biznes


27-June-2012

 
                               Manmzel Belmont pe adres bann artisan pandan miting

Plizyer artizan ti prezan pour sa rankont ki ti deroul dan lasal Teat Nasyonal e sa ti en sans pour zot rankontre e diskit avek sef egzekitif sa lazans, Penny Belmont, ek lezot zofisye Senpa.

Letan i ti pe adres bann ki ti prezan dan lasal, manmzel Belmont ti fer resorti ki lesanz lide, kominikasyon e korperasyon i tre enportan pour fer annan en bon relasyon ant sa lazans ek bann pti biznes.

I ti prezant rol e fonksyon Senpa osi byen ki bann nouvo devlopman ki pe ganny fer pour amelyor kondisyon bann pti biznes dan pei.

Bann artizan ti osi ganny sans partaz zot lide, sizesyon e osi met devan bann defi ki zot pe fer fas avek.

Bokou artizan pe konplent mank serten materyo neseser pour travay avek, me en defi ki laplipar artizan pe fer fas avek se bann prodwi artizanal ki ganny enporte sorti dan serten pei Lazi.

Serten artizan in menm fer resorti ki i annan artizan Seselwa ki pe fer kopi bann prodwi artizanal ki ganny fer lokalman.

Zot ti osi eksprim konsern lo sa lasosyasyon ki regroup bann artizan lokal.
Manmzel Belmont in dir i enportan ki bann artizan i diskit e anmenn zot bann pwen e defi devan pour ki bann mezir neseser a ganny pran.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *