Polisi Minister Ledikasyon lo travay lakour (kontinyasyon)


27-June-2012

Etidyan i responsab pour fer son travay lakour byen e dan en fason prezantabSa semenn nou pou regard rol ek responsabilite bann diferan partener.
Pour ki travay lakour i anmenn bon rezilta, ansennyan, etidyan ek zot paran zot tou zot bezwen zwe zot rol.

Rol ek responsabilite lekol
I responsabilite sak ansennyan pour fer sir ki etidyan i ganny travay lakour apropriye e ki sa i dapre en lanplwaditan. Ansennyan i bezwen gard rikord travay lakour ki zot donnen e kominik sa lenformasyon avek tou partener konsernen. I osi bezwen asire ki tou bann swivi neseser i pran plas.

I responsabilite bann kordinater/kordinatris lo nivo primer e bann sef departman lo nivo segonder pour regilyerman verifye kalite travay lakour ki pe ganny donnen, son frekans e ki travay pe ganny korize.

Direkter/direktris lekol ek zot asistan zot osi annan responsabilite pour regilyerman verifye e asire ki travay lakour pe ganny donnen dan zot lekol dapre polisi travay lakour Minister Ledikasyon. Si travay lakour pe ganny neglize par en ansennyan oubyen sef, zot devret pran bann mezir apropriye.

Rol ek responsabilite etidyan
Tou etidyan i responsab pour fer son travay lakour byen e dan en fason prezantab e pour rann son ansennyan a ler. Si en etidyan i neglize fer son travay lakour, bann sanksyon apropriye ava ganny aplike parey ti ganny fer resorti dan lartik semenn pase.

Rol ek responsabilite paran
Minister Ledikasyon i ekspekte sipor ek gidans paran pour asire ki etidyan i ganny ankouraze pour prodwi travay lakour de kalite, avek swen e a ler. I enportan pour note ki menm si Minister Ledikasyon i ankouraz partisipasyon paran dan laprantisaz son zanfan, nou pa ekspekte paran pour fer travay lakour son zanfan. Si lekol i annan okenn levidans ki montre ki travay ki ganny soumet pa pour sa etidyan, lekol i kapab pa aksepte sa travay.

Bann lezot konsiderasyon
I enportan ki bann direkter/direktris lekol zot pran tou bann loportinite posib pour sansibiliz paran lo lenportans travay lakour e pour devlop en bon kominikasyon avek zot afen ki zot a donn zot sipor e korperasyon.

An konklizyon, lekol i bezwen asire ki travay lakour i en ranforsman ek ekstansyon travay laklas. I devret enteresan e relye avek travay laklas. Son bi se pour antrenn bann etidyan pour travay san sipervizyon ansennyan e devlop zot kapasite resers.
Travay lakour pa devret zanmen ganny servi koman en form pinisyon.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *