‘Dekouver labote nou kominote’


28-June-2012

Satisfaksyon ek lazwa lo figir sa lekip (a gos) apre zot travay dir (a drwat)

Sa santye i ganny trouve dan leo La Misère, Fair View, pa lwen avek ‘trail’ popiler Salazie, ki konekte Fair View Estate avek Sans Soucis.

Travay lo sa nouvo ‘trail’ ti deroul Sanmdi le 9 Zen depi 7.45 bomaten ziska 3.30 apremidi.
 
Avek lotorizasyon departman lanvironnman, sa bann volonter ti kree bann mars peron an dibwa e klersi santye toudilon larout ziska some.

An arivan lo some, labote atraver ‘view’ ti koz pour li menm.

Travay ti entans, tre fizik e parfwa difisil, me malgre danze dan zot semen, sa bann fanm ek zonm ti determinen pour termin sa ki zot in komanse e fer ki aprezan i annan posibilite pour manm piblik e bann lenstitisyon skoler fer sa larout sen e sof pour dekouver bann mervey sa lafore, tel ki plan potao, pli pti grenwiy dan sesel, seval dibwa, kanmeleon, eksetera, e pour fini … dekouver en panorama spektakiler.

I reste serten travay minimal e demarkasyon avan ki komite i soumet sa proze konplet dan lanmen departman lanvironnman avek swe anrezistre sa ‘trail’.

Prezan kot aktivite ti Manmzel Sarah Simon, reprezantan lotorite distrik Plaisance.
 
Organizater sa travay i remersye senserman tou bann ki’n ede anver finansman zot proze e osi enportan lekip ki’n prezan pour realiz sa proze. 

En kontribisyon

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *