Nouvo versyon kreol Liv Ezai in lanse


07-July-2012

Paster Bijoux avek en kopi sa nouvo piblikasyonSa liv, ki kout R50, i deza anvant dan laboutik Seychelles Bible Society, ki sitie dan Huteau Lane Complex Victoria.


Tyermenn sa sosyete, Paster Michael Bijoux, in dir ki Liv Ezai i form parti proze pour tradwir Labib antye.

« I annan en komite ki travay lo sa tradiksyon e sa i ganny fer dan diferan faz, » i ti azoute.


Sete an 2000 ki Nouvo Testaman ti ganny lanse e an 2003 travay ti konmanse pour tradwir bann diferan liv dan Ansyen Testaman.

Paster Bijoux in dir ki sa proze pour konplet tradiksyon Labib antye i ekspekte konplete lannen prosen.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *