Zonm i regroupe pour redekouver zot lafwa


14-July-2012

Serten manm ‘Ros Vivan’

Plizyer parwas in deza form zot regroupman zonm e o nivo dyosez Victoria sa regroupman i annan aktyelman plis ki en 60enn manm ki sorti enpe partou dan diferan parwas.

Resaman, mon ti zwenn responsab sa group, Wilnes Fanchette, osi byen ki son trezorye, Robert Souris, e zot ti koz enpe lo lobzektif en tel regroupman, son fonksyonnman  e bann aktivite ki i fer e organize pour son bann manm.

Msye Fanchette ti eksplike ki lobzektif en tel regroupman bann zonm se pour promouvwar abilite ki zonm i annan e montre ki zot osi zot annan zot rol pour zwe dan lavi lafanmir, lavi legliz e ki a kote bann madanm zot osi zot kapab elve e edik zanfan e donn zot tou bann sipor neseser.

«Tro lontan bann zonm in reste deryer e alekar, e dan sosyete dimoun i annan sa tandans pour krwar ki  zonm pa kapab fer bokou keksoz kot lakour sirtou san led en madanm. Alor, parmi nou bi dan sa groupman se pour montre ki bann zonm zot annan bokou talan,» Msye Fanchette ti dir.

I ti osi fer resorti ki sa regroupman i osi rod mwayen pour edik son bann manm lo bann bon fason pour viv zot lavi fanmir, legliz e dan sosyete an zeneral dan en fason ki zot vin bann bon legzanp pour zot zanfan e pour la sosyete an zeneral.

Msye Fanchette i dir sa ki enportan dan sa regroupman se ki enn fwa ki zot in fer sa langazman pour vin en manm, tou bann zonm zot santi sa sans apartenans, sa linite, e zot tou zot santi zot annan sa sipor lezot kanmarad ki pare pour ekout zot ler zot annan serten difikilte.

«Bann manm i lib pour eksprim zot lekor san okenn lafreyer,» Msye Fanchette i dir.
Anim lanmes dan bann parwas i enn parmi bann aktivite ki sa group i fer e sa i pour bann lokazyon e osi swivan demann ki bann parwas zot fer atraver group sipor fanmir e la sa group i osi profite pour koz avek bann lezot zonm e ankouraz zot pour zwenn sa groupman.

Msye Fanchette i dir ki tou bann nouvo manm zot swiv 2 sesyon formasyon lo ki mannyer pour priye, fer fas avek konfli dan fanmir, ki mannyer pour pli byen elve zanfan e osi konpran pli byen zot madanm parmi lezot size ankor.

Msye Fanchette i dir ki letan zot al dan bann distrik zot apre zwenn bann zonm e zot ganny sans pour enterakte e koz lo plizyer size.

I dir ki i annan bokou lentere parmi bann zonm pour zwenn kanmarad me i ti fer resorti ki bann zonm zot annan bokou defi ki anpes zot zwenn bann tel mouvman.

Msye Fanchette i dir ki form parti bann tel groupman i tir lafreyer ek krentif dan bann zonm e fer zot met zot lakanmizri dekote.

«Enn fwa ou zwenn bann zonm e per-d-fanmir parey oumenm e koz lo bann defi lavi ek lafanmir e esanz lide, partaz leksperyans e diskit pli bon fason pour ed kanmarad, ou santi ou pli byen e pli pare pour fer fas avek nenport defi. Nou koz bokou lo Bon Dye e sa i ed nou pour sorti dan nou kwen, get keksoz an fas e ganny kouraz pour afront tou problenm ek difikilte ki vin devan nou,» Msye Fanchette ti dir.

I ti fer remarke ki pour li bokou keksoz in sanze e i vwar li i en lot dimoun pli ouver, pli akeyan e in kapab fer letan pour dyalog avek son madanm e zanfan – en keksoz ki i pa ti fer otan oparavan.

«I vreman gou letan nou zonm nou zwenn ansanm avek lafors Bon Dye, nou epanoui, nou detann e i annan bokou linite ant nou e nou vreman fyer,» i ti fer resorti.

Msye Fanchette ti fer remarke ki dan sa groupman i annan zonm sorti dan diferan kous sosyete.
Msye Souris lo son kote ti dir ki «i annan bann zonm ki lo komansman ti annan serten lafreyer e souvan demande ki zot pou vin fer, swa zot kanmi swa zot pa tro konn sante e zot per ki lezot dimoun pour dir lo zot. Me dan sa group nou ed kanmarad e donn kanmarad sipor e alafen tou dimoun i santi li alez e group antye i fyer son lakonplisman ».

I ti azoute ki sa groupman i annan bokou proze e pe mazin fer lezot aktivite pour ankouraz plis zonm pour zwenn e osi lev en fon pour bann bezwen e aktivite ki sa group i organize.

Msye Souris i dir ki aktyelman sa group pe travay avek en group zonm dan parwas Pointe Larue e ki byento sa group pou pare pour vin devan e partisip dan bann aktivite, e lo progranm i en lot partisipasyon dan progranm SBC ‘Senm Laglwar’.

En lot aktivite ki sa group zonm pe fer se akonpanny lakrwa lafanmir dan bann distrik.
Fodre dir ki sa lakrwa ti prezante avek bann kretyen zour manifestasyon Lapannkot, Grand Anse Mahe. Depi sa, sa lakrwa pe fer en traze dan bann parwas. In pas enpe letan Grand Anse,  Port Glaud e wikenn prosen i ekspekte desann Katedral Imakile Konsepsyon .

Msye Fanchette i fer resorti ki dan sa moman kot i annan bokou koze lo renesans sosyal, sa i en moman pour anmenn bann fanmir ansanm e priye pour sa renesans ki nou tou nou pe swete.
Kot i konsern bann sesyon formasyon lo diferan size, Msye Fanchette i dir ki sa i ganny fer par diferan formater e spesyalis dan sa bann size.

Pour sa, sa group i eksprim son senser remersiman a Per Lonnie Adrienne e bann manm Lasosyasyon pour Lafanmir Solid.

Antretan, Lasosyasyon pour Lafanmir Solid ansanm avek bann manm ‘Ros Vivan’ i oule lans ankor en lapel pour plis zonm zwenn zot pour ki ansanm zot a kapab fer en diferans dan lavi bann fanmir.

Zot pe osi lans lapel pour nenport led ek soutyen pour konstriksyon en sant anvil ki a ed zot ofer plis servis. Led bokou plis zonm, lorganizasyon ek biznes ava ganny byen apresye.

M-A.L.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *