Minister pou pli sever avek paran ki pa anvoy zanfan lekol


18-July-2012

Se Minis pour Ledikasyon Macsuzy Mondon ki ti dir sa ler i ti pe reponn kestyon demande par manm elekte pour distrik Au Cap Murielle Marie pandan sesyon Lasanble Nasyonal yer.

Onorab Marie ti demande ki plan Minister Ledikasyon pour adres sityasyon kot bann zanfan pe kit lekol dan bann staz S1 a S4.

Minis Mondon ti dir ki mazorite zanfan ki kit lekol avan ler i plis lo nivo S3 avek S4. I ti fer resorti ki tou zanfan i oblize al lekol ziska S4.

«Anba seksyon 65 Education Act en paran ki pa anvoy son zanfan lekol ki tonm dan bann peryod ki apel obligatwar, i komet en lofans e i kapab ganny pourswiv e kondannen», minis ti dir.

I ti azoute ki dan konteks reform dan ledikasyon i osi annan serten mezir ki pe deza ganny pran pour fer fas avek sa sityasyon e tousala pou ganny konsolide alavenir.

«Nou annan en sistenm pastoral an plas ki fer provizyon pour lekol rod bann etidyan ki absante avek lasistans lezot partner tel ki servis sosyal ek lapolis osi byen ki ladministrasyon distrik pour nou kapab etablir rezon akoz en zanfan in aret al lekol», minis ti azoute.

E baze lo rezon ki’n ganny etablir, minister i adopte lapros ki pli apropriye pour kapab esey fer sa etidyan retourn lekol, i ti eksplike.

Minis Mondon ti azoute ki lannen pase «nou’n entrodwir progranm Technical Vocational Education and Training (TVET) dan S4 pour bann etidyan ki annan difikilte laprantisaz oubyen ki pa montre lentere pour swiv en progranm akademik.»

I ti dir ki sa progranm in osi ganny entrodwir dan S5 e ki lobzektif sa progranm se pour esey devlop sa bann etidyan dan bann laspe teknik e prepar zot pour rantre lo progranm apprenticeship dan bann lenstitisyon pos segonder.

«Sa progranm i redonn bann etidyan ki mwen doue akademikman en sans pour zot kontinyen zot letid dan pos segonder e ogmant zot loportinite pour ganny en lanplwa.»
Minis Mondon ti osi azoute ki parmi bann rezon ki fer en zanfan kit lekol pli boner i lansentman anba laz.

«Nou annan en teenage pregnancy policy ki permet zot pour retournen pour vin kontiny zot letid, si byensir zot annan sipor pour kapab okip zot zanfan,» i ti dir, e azoute ki i annan serten etidyan ki prefere al travay.

Parmi bann lezot rezon pour en zanfan kit lekol boner i lenfliyans drog, move konportman kot lekol e i osi annan paran ki demann ledikasyon permisyon pour retir zot zanfan lekol akoz zot pa pe benefisye, minis ti azoute.

«Sa bann paran i demande pour zot zanfan al komans aprann en metye ki a permet zot devlop zot skil teknik.»

Minis Mondon ti fer resorti ki i annan de ka ki menm si zot esey fer serten zanfan retournen zot pa reisi e ni menm paran pa kapab ede.

I ti dir ki dapre statistik 2009 ziska 2011, en total 162 zanfan in kit lekol avan ler.
Minis ti azoute ki dan lepase minister in enpe pli toleran avek sa sityasyon me la zot pe al pli serye avek paran.

I ti fer resorti ki pandan sa dernyen trwa-z-an in annan plis drop-out dan lekol Pointe Larue kot 39 zanfan in kit lekol avan ler, swivi par lekol Anse Royale avek 27.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *