Zenn katolik i rasanble pour donn laglwar Zezi


21-July-2012

Monsennyer Wiehe pe adres bann zenn pandan sa rasanbleman

 

Sa aktivite, organize par Pastoral Zenn Katolik, ti an partenarya avek Konsey Pastoral Dyosezen, e ti trouv partisipasyon bann zenn katolik sorti Mahe, Praslin e osi La Digue.

Sa rasanbleman i enn annyel, e pour sa de dernyen lannen bann organizater pe konsantre lo bann zenn. Levennman sa lannen ti deroul anba tenm ‘Knock-out demon – Laviktwar pour Zezi!’

Dapre tyermenn komite Pastoral Zenn Katolik, Jean-Leonard Brutus, sa tenm in ganny swazir pour reflekte bann difikilte ki zenn i rankontre dan zot lavi toulezour, ki en konba limenm.

«Zenn i ganny fasilman enfliyanse e legliz katolik atraver sa rasanbleman i touzour oule gid bann zenn e ekip zot avek bann bagaz ek solisyon vyab pour ki zot rantre dan sa selebrasyon laviktwar avek Zezi,» i ti dir.

«Bokou fwa piblik i vwar bann adilt pe okip legliz e pran bann responsabilite. Me i annan bokou zenn ki annan kapasite pour pran sa bann menm responsabilite e nou bezwen donn zot formasyon, anmenmtan ed zot agrandi zot lafwa, ki zot ava pran sa bann responsabilite avek dinamism.”

Avek apepre 13 mouvman dan dyosez, bann zenn ti’n ganny selekte dan sa bann diferan mouvman, bann koup dan bann parwas, bann zenn ki vin lanmes e menm bann zenn ki’n anvi zis vin partisipe avek zot bann zanmi.

Rasanbleman ti konmans depi 8.30 bomaten e lazournen ti ranpli avek animasyon, praise and worship, refleksyon e moman partaz.
Levek Katolik Denis Wiehe ti adres bann zenn, kot i ti konsey zot pour les Zezi vin fondasyon zot lavi e les zot vin for dan son prezans.

«Les Zezi vin sours ou lanmour, ouver ou leker avek li. Les Zezi gid ou dan ou semen, met ou konfyans dan li dan tou keksoz,» i ti dir. 

Ti osi annan bann pti latelye ki ti deroule lo bann tenm parey mal sosyal, lanz ek demon, En moman avek Zezi, e ti osi annan bann temwanyaz spirityel.

Msye Brutus ti dir ki alafen sa lazournen, bann zenn ti ganny latas pour partaz sa ki zot in aprann avek lezot zenn dan zot parwas, kanton e dan zot lekol.

I.H.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *