Plis lanfaz lo konsiltasyon pour asire ki fasilite lapes artizanal dan distrik i ganny byen servi


03-August-2012

Sa i annan pour bi evit bann fot lepase kot sa bann fasilite pa’n ganny servi par bann ki ti sipoze servi zot.

Minis Sinon ti dir sa dan sesyon demann kestyon dan Lasanble Nasyonal sa semenn letan i ti pe reponn en kestyon par manm elekte pour distrik Anse Boileau Msye Bernard Arnephy. I ti anvi konn plan sa minister pour konstri bann fasilite pour bann peser sa distrik.

Minis ti dir ki pour sa lannen i pa dan plan SFA pour devlop fasilite lapes pour peser Anse Boileau.

I ti dir ki lotorite sa distrik fek zwenn avek bann responsab SFA pour diskit lo devlopman sa bann fasilite lapes pour sa bann peser e SFA in konsey lotorite sa distrik pour fer son demann ofisyel atraver en plan ki’n agree par tou bann parti konsernen lo bann fasilite ki zot santi zot bezwen pour amelyor lapes artizanal dan sa distrik.
 
Apre sa zot bann propozisyon ava ganny diskite e sa ki zot tou zot a tonm dakor lo la ava ganny konsidere par SFA pour ganny entegre dan son progranm devlopman pour lannen prosenn.

Minis i dir ki leksperyans in montre ki desizyon pour fer okenn lenfrastriktir pour peser fodre enkli bann peser zot menm e bann lezot parti konsernen depi ki sa proze pe ganny konsevwar e diskite akoz dan lepase bazar ek lezot fasilite in ganny fer e zanmen peser in servi.

Minis i dir ki lotorite konsernen i oule evite fer bann menm fot ankor.

«Se pour sa rezon ki pour Anse Boileau, parey partou dan lezot distrik, SFA pou konsider en plan ki ganny formile lo tou sa ki bann parti konsernen in tonb dakor lo la.

 Anse Boileau pe alor ganny konseye pour pas atraver sa prosesis konsiltativ pour arive annan e finaliz en plan detaye lo kwa ki zot oule, kote zot oule sa bann lenfrastriktir i ganny fer e prezant sa avek SFA,» Minis Sinon ti fer resorti.

Minis ti osi dir ki en distrik kot sa prosesis konsiltativ in deza finalize i Roche Caïman.

 I ti fer remarke ki ti pran detrwa miting avan ki tou bann parti konsernen ti kapab ariv lo en konpromi.

Minis ti fer resorti ki finansman pour sa bann proze pour lapes artizanal pou sorti dan Fon Devlopman Linyon Eropeen.

An sa ki konsern plan SFA pour lapes artizanal, Minis Sinon ti dir ki dan lepase sa lotorite atraver plan ki i ti fer, ti konstrir bazar, pti por ki ti swa ganny servi oubyen pa ganny servi ditou.

Plan sa lotorite aprezan se pour annan konsiltasyon avek bann kominote peser ek lotorite responsab dan bann distrik kot i konsern lapes artizanal pour kapab devlop bann plan konkret apre ki tou bann ki pou servi sa bann fasilite in diskite e tonb dakor lo kwa ki zot oule.

Minis ti ensiste ki aprezan SFA i oule fer sir ki avan ki i envestir dan okenn  fasilite dan distrik ankor i bezwen byen konsilte, diskite e asire ki tou dimoun, peser koman bazardye e lezot ki servi sa bann fasilite, zot satisfe dan en fason ki letan zot fini konstri sa bann fasilite zot ganny byen servi e ganny valer pour larzan ki’n depanse.

Minis ti osi reponn en kestyon e donn leksplikasyon lo size akse semen lo bann laferm Val D’Andorre.

 Sa kestyon dan labsans manm elekte pour Baie Lazare Wilby Lucas ti ganny demande par manm elekte pour Les Mamelles Emmanuel Fideria.
 
I ti anvi konnen lekel lazans ou minister ki responsab reparasyon bann semen pour fasilit akse lo bann laferm Val d’Andorre.

Minis Sinon ti dir ki se son minister ki responsab pour konstriksyon nouvo semen akse ki al lo sa bann laferm me ki pa sa minister ki an se moman responsab pour zot reparasyon akoz Lazans Lagrikiltir, ki tonb anba son minister, pa ganny okenn bidze pour mentenir e repar sa bann semen.
 
I ti fer resorti ki diferan lazans tel parey ladministrasyon distrik, Departman Lanvironman, Departman Transpor lo Later sakenn i zwe en pti rol pour repar e mentenir sa bann semen menm si i pa dan en fason kordinen.

Minis in alor propoze ki a lavenir Lazans Lagrikiltir i travay direkteman avek Lazans Transpor lo Later e ladministrasyon distrik pour kapab idantifye kot travay reparasyon i neseser, determin konbyen pour koute par lannen pour mentenir sa bann semen dan en fason ki sa i kapab servi koman en baz pour demann en bidze spesifik pour sa bann travay ki tre enportan e neseser.

Minis ti dir ki sa larzan i a swa ganny mete dan bidze Lazans Lagrikiltir ouswa dan bidze Lazans Transpor lo Later. Minis in demann sa lazans pour asiste avek evalyasyon bann travay neseser pour finalman annan en kou ki pou kapab permet son minister fer en demann dan prosen bidze pour sa bann travay.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *