Konpetisyon zistwar zanfan primer pour 2012 in lanse


18-August-2012

Bann venker lannen pase apre ki zot ti’n ganny rekonpanse

Sa konpetisyon – ki’n ganny met anplas par Seksyon Pti Lanfans kot Minister Ledikasyon – i dezyenm edisyon ki ganny organize apre enn premye lannen pase.

Tou bann lekol lo Mahe, Praslin ek La Digue ti pran par dan sa konkour.

Pandan lansman ofisyel sa konkour, ki ti fer resaman kot Teat Nasyonal Mont Fleuri, ti osi annan prezantasyon pri pour bann venker konpetisyon lannen pase.

Sa seremoni ti deroul dan prezans en gran nonm paran, ansennyan, zanfan lekol ek bann zofisye Minister Ledikasyon.

Apre konkour lannen pase ti terminen, organizater ti resevwar en total 200 teks kot zanfan ti’n dekri, rakont zot leksperyans e montre zot kreativite dan teks fiksyon.

Apre bann seleksyon, le 90 meyer zistwar ti ganny met dan en konpilasyon trwa volim, ki pou ganny servi konman materyo lenstriksyon pour bann zanfan dan pti lanfans parmi lezot bi.

Sef egzekitif pour seksyon pti lanfans, Madanm Shirley Choppy, ki ti ofisyelman lans konpetisyon pour sa lannen, ti dir ki sa trwa volim in san dout ogmant repertwar zistwar kourt ek materyo la lektir lo nivo lekol.

«Sa bann liv pou osi ede promouvwar lalang kreol dan nou bann lekol, e osi kot lakour, akoz nou’n ganny en bon nonm paran ki’n montre lentere dan sa proze e pe menm demann lekol pret kopi bann liv pour zot lir ansanm avek zot zanfan kot lakour,» i ti dir.

Konpetisyon sa lannen pou lo de nivo -- nivo P2 e nivo P3 -- kot bann zanfan P2 pou ekrir an Kreol e bann P3 pou ekrir an angle. Tenm pour bann zistwar i ouver, savedir zanfan i kapab ekri lo nenport topik ki dan zot lentere e sak zistwar i bezwen ganny en ilistrasyon ki’n ganny fer par sa zanfan limenm.

Konpetisyon pour sa lannen pou fermen le 15 Novanm.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *