Lasanble Lazenes i aprouv de mosyon


21-August-2012

Bann zenn parlmanter pandan sesyon Sanmdi

Premye mosyon ti ganny prezante par Jean-François Figaro ki reprezant lekol Seychelles Advanced Level Studies. I ti pe propoze ki Minister Ledikasyon avek bann lezot lazans konsernen i get dan posibilite pour diversifye bann size ki ganny ofer o nivo IGCSE tel koman letid biznes, lagrikiltir, tourizm ek lezot.

I ti azoute ki sa i pa ava selman okip bann etidyan avek bokou plis bagaz pour fer en swa ki pli enformen an term zot letid pos segonder, me i ava osi asire ki plis zenn i devlop lentere dan bann lendistri ki pou kapab fer nou arive agrandi nou lekonomi tel koman lagrikiltir, lapes ek tourizm.

Lot mosyon par Menda Ernesta sorti dan distrik Anse Aux Pins ti dir ki lasanble pe propoze ki seksyon lapolis i entrodwir en sistenm kot bann zenn ki fek ganny zot permi dray i servi en plakar ‘first learner’ pour met lo zot transpor a sak fwa zot bezwen dray.

I ti eksplike ki sa a non selman redwir aksidan koze par bann zenn drayver me a ede ki lezot drayver eksperyanse a vitman rekonnet ki sa transpor avek en tel siny pe endik zot ki sa drayver fek ganny son permi dray e ki zot bezwen pran plis prekosyon.

Apre ki lezot zenn ti’n fer zot lentervansyon, le de mosyon ti ganny aprouve.

Send your comment :

Name *

Email *

Comment *